ABASBEYİ

ABASBEYİ (Bakı)
üzüm növü adı. – Dur bir abasbeyi dər, gəti

Author: Obastan; Publisher: Obastan