ABXUR

ABXUR (Lənkəran)
bax abxor . – Abxurda su içeylər

Author: Obastan; Publisher: Obastan