ACARRI

ACARRI (Şamaxı)
təzə, yuyulmamış. – Tumanın acarrısını geyməmiş uşağ yandırdı

Author: Obastan; Publisher: Obastan