ACIŞMAX

ACIŞMAX I
(Böyük Qarakilsə)
acıqlanmaq, hirslənmək. – Səhvini də:ndə niyə acışırsan?
II
(Şəki)
göynəmək. – Yaram yaman acışır

Author: Obastan; Publisher: Obastan