A:Cİ

A:Cİ (Şəki)
alça və ya zoğaldan hazırlanmış turşu. – Bildirki a:cidən hələ də dopunun içində qalıfdı

Author: Obastan; Publisher: Obastan