Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «Ç» – 1096
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ÇA ÇE ÇƏ ÇI Çİ ÇO ÇÖ ÇU ÇÜ
 
Ç
Azərbaycan əlifbasının dördüncü hərfi. Bax çe.
ÇADIR
is. Su buraxmayan parçadan düzəldilən müvəqqəti yaşama, daldalanma yeri. подробнее
ÇADIRÇI
is. köhn. Çadır ustası. [Çadırçı usta:] Bizə yoldaşdı o rəhmətlik baban; Bir çadırçıydı o da. H.Cavid.
ÇADRA
is. Qadınların başdan topuğacan bədənlərini örtmək üçün işlətdikləri bürüncək; çarşab. подробнее
ÇADRALI
sif. Çadra örtmüş, başında çadra olan; çarşablı. подробнее
ÇADRASIZ
sif. Çadra örtməmiş, başında çadra olmayan; çarşabsız, üzüaçıq. Çadrasız arva
ÇAĞ₁
is. Vaxt, zaman. Bu çağacan harada qalmısan? Nə çağacan səni gözləyək? – Günbatan çağı Kürün üstünü bürüyən duman ətəyini sallayaraq, asta-asta ətrafa yayıldı. подробнее
ÇAĞ₂
sif. 1. Sağlam, saz, hələ əldən düşməmiş. подробнее
ÇAĞA
is. dan. Körpə uşaq. Aygün alıb çağasını bağrına basır; Analara təsəllidir dar gündə övlad. подробнее
ÇAĞALIQ
is. Uşaqlıq, körpəlik. Çağalıq dövrü.
ÇAĞILTI
is. Çağlayan suyun çıxardığı səs, axan suyun daşlara, qayalara çarparaq çıxardığı səs. подробнее
ÇAĞIRICI
sif. Çağıran. [Qadının] amiranə çağırıcı ahəngi mübarizə və qələbə ruhu ilə doludur. R.Rza.
ÇAĞIRILMA
“Çağırılmaq”dan f.is.
ÇAĞIRILMAQ
“Çağırmaq”dan məch. İclas çağırılmışdı. İclasda bircə məsələ müzakirə edilirdi. подробнее
ÇAĞIRIM
is. Səs gedib çatan məsafə. İki çağırım qədər getmişdik ki, uzaqda biçinçilərin oraqlarının qat-qarışıq səsləri qulağımıza yetişdi. подробнее
ÇAĞIRIŞ
is. 1. Çağırma, səsləmə; çağırma səsi. [Qəhrəman] dayanıb bu çağırış səsini dinləyirdi. подробнее
ÇAĞIRIŞÇI
is. Hərbi xidmətə çağırılan adam (gənc). Bakıda Firidunu növbəti çağırışçılara qoşub, Tbilisiyə göndərdilər. Mir Cəlal.
ÇAĞIRIŞMA
“Çağırışmaq”dan f.is.
ÇAĞIRIŞMAQ
qarş. Bir-birini çağırmaq, səs-səsə verərək çağırmaq. подробнее
ÇAĞIRMA
“Çağırmaq”dan f.is.
ÇAĞIRMAQ
f. 1. Birinin adını, yaxud təxəllüsünü, ləqəbini ucadan deyərək yanına gəlməsini, yaxınlaşmasını, ya da cavab verməsini istəmək. подробнее
ÇAĞIRTI
is. Çağırış, çağırış səsi.
ÇAĞIRTMA
“Çağırtmaq”dan f.is.
ÇAĞIRTMAQ
icb. Başqası vasitəsilə çağırmaq. Üç gün sonra Mehribanın atası Ağdaşdan gəlmişdi. подробнее
ÇAĞLAMA
“Çağlamaq”dan f.is.
ÇAĞLAMAQ
f. 1. Çağıltı ilə axmaq, şırıltı ilə köpüklənərək tökülmək. подробнее
ÇAĞLAYAN
is. Şəlalə, şırran.
ÇAHARŞƏNBƏ
[fars.] b a x çərşənbə.
ÇAXÇAX
is. 1. Keçmişdə: qapını döymək üçün ona vurulan dəmir toxmaqdan ibarət alət. подробнее
ÇAXÇUR
is. Keçmişdə: qadınların geydikləri balağı büzməli enli şalvar növü. подробнее