Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AÇ» – 38
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AÇAR
is. 1. Qıfılı açmaq və ya bağlamaq aləti. подробнее
AÇARÇI
is. 1. Açar qayıran, qıfıl, açar ustası, çilingər. подробнее
AÇARÇILIQ
is. Açarçı sənəti, işi.
AÇARLI
sif. 1. Açarı olan. Açarlı saat. Açarlı qıfıl. подробнее
AÇDIRMA
“Açdırmaq”dan f.is.
AÇDIRMAQ
icb. Açmağa məcbur etmək. Alınan məktubu anası güc ilə Rüxsarəyə açdırdı. S.Rəhimo
AÇIQ
sif. 1. Qapalı olmayan, örtülü olmayan. Açıq pəncərə. подробнее
AÇIQ-AÇIĞINA
zərf Açıq bir surətdə, gizlətmədən, qorxmadan, çəkinmədən. подробнее
AÇIQ-AŞKAR
b a x açıq-aydın. Ölümsüzdür açıq-aşkar açılan güllə; Qara həsəd gizli-gizli yeyir ürəyi. B.Vahabzadə.
AÇIQ-AYDIN
zərf və sif. b a x açıq (12- 13-cü mənalarda). подробнее
AÇIQCA
1. zərf Açıq-aydın bir surətdə, gizlətmədən, qorxmadan, çəkinmədən. подробнее
AÇIQCASINA
b a x açıqca.
AÇIQDAN
zərf Aydın surətdə, aşkar surətdə, gizlətmədən. подробнее
AÇIQDAN-AÇIĞA
b a x açıq-açığına. Eyiblərini açıqdan-açığa söyləmək. подробнее
AÇIQFİKİRLİ
sif. Azad düşünən, düzgün düşünən, sağlam fikirli; dünyagörüşü mütərəqqi olan. подробнее
AÇIQFİKİRLİLİK
is. Açıqfikirli adamın xassəsi, sağlam fikirlilik, düzgün düşünən, görüşdə qabaqcıllıq, tərəqqipərvərlik.
AÇIQGƏZƏN
sif. Çadrasız, çadra örtməyən. [Bəşir] .. подробнее
AÇIQGÖZ(LÜ)
sif. Ayıq, sağlam düşünən, hər şeyi olduğu kimi görən, gözüaçıq. Açıqgözlü adam.
AÇIQGÖZLÜLÜK
is. Sağlam düşünmə, hər şeyə açıq gözlə baxma xassəsi; gözüaçıqlıq, ayıqlıq.
AÇIQLIQ
is. 1. Açıq yer, düzəngah, açıq sahə, meydan. подробнее
AÇIQRAQ
sif. köhn. Daha açıq. // Bir qədər açıq, azacıq açıq.
AÇIQRƏNGLİ
b a x açıq 7-ci mənada. Açıqrəngli paltar. подробнее
AÇIQ-SAÇIQ
sif. və zərf 1. Pərişan, nizamsız, dağınıq. подробнее
AÇIQÜRƏKLİ
sif. Səmimi, öz fikrini ürəyində gizlətməyən, ürəyiaçıq. Açıqürəkli ada
AÇIQÜRƏKLİLİK
mücər. Açıqürəkli adamın xassəsi; səmimiyyət, ürəyiaçıqlıq.
AÇILACAQ
is. 1. Ev qapısının içəriyə tərəf açılan yeri. подробнее
AÇILAN
is. məh. Atəş açan silah, odlu silah (tüfəng, tapança). подробнее
AÇILIŞ
is. Açılmaq işi, açılma vaxtı; başlanış. İclasın açılışı. Sərginin açılışı.
AÇILIŞMA
“Açılışmaq”dan f.is.
AÇILIŞMAQ
f. 1. qarş. Bir-birinə yaxın olmaq, məhrəmləşmək, bir-birinə isinişmək, yaxınlaşmaq. подробнее