Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AĞ» – 285
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AĞ₁
1. sif. Qar, süd, tabaşir rəngli (qara əksi). подробнее
AĞLAR
– ağqvardiyaçılar, əksinqilabçılar. 6. İs. подробнее
AĞ₂
is. 1. Ağ rəngli bez və s. parça. Köynəklik ağ. подробнее
AĞ₃
is. Tor. Dağ maralı kimi sərsəm gəzən yar; Axır rast gələrsən sən ağa qarşı. Aşıq Fətəli.
AĞ₄
[ər.]: ağ olmaq, üzünə ağ olmaq – itaət etməmək, söz qaytarmaq, tabe olmamaq. подробнее
AĞA
is. köhn. 1. Hakim, istismarçı siniflərə mənsub adam; mülkədar, bəy, zadəgan. подробнее
AĞABACI
is. dan. məh. Böyük qardaş, dayı və başqa qohumların arvadlarına hörmət üçün verilən ad.
AĞAC
is. 1. Budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki. подробнее
AĞACAN
is. köhn. Ataya, yaxud böyüyə hörmət və nəvazişlə müraciət. подробнее
AĞACATMA
is. köhn. 1. Əl ağacı kimi bir ağacla oynanılan oyun adı. подробнее
AĞACAYAQ
is. köhn. məh. 1. Ayaqlarına qarmaqlı ağaclar taxıb gəzən oyunbaz. подробнее
AĞACDEŞƏN, AĞACDƏLƏN
is. zool. Ağac koğuşlarındakı cücülərlə qidalanan uzun, sərt dimdikli quş. подробнее
AĞACDOĞRAYAN
sif. Kəsilmiş ağacları doğramaqla onlardan taxta-şalban hazırlayan. Ağacdoğrayan zavod.
AĞACKƏPƏNƏYİ
is. zool. Ağaclara ziyan vuran kəpənəyə oxşar cücü.
AĞACQURBAĞASI
is. zool. Həyatının çoxunu ağacda keçirən yaşıl rəngli kiçik qurbağa.
AĞACQURDU
is. zool. Ağacların içərisində yaşayan zərərverici (cücü).
AĞACLAMAQ
f. Ağacla vurmaq.
AĞACLAŞMA₁
“Ağaclaşmaq1”dan f.is.
AĞACLAŞMA₂
“Ağaclaşmaq2”dan f.is.
AĞACLAŞMAQ₁
qarş. Bir-birini ağacla vurmaq, ağacla vuruşmaq.
AĞACLAŞMAQ₂
f. Ağac kimi bərkimək, sərtləşmək. [Bitkinin] toxumları yetişəndə qozaları ağaclaşır və ya giləmeyvə şəklini alaraq ətlənir. H.Qədirov.
AĞACLI
sif. 1. Ağacı olan, ağacı çox olan. Ağaclı yer. подробнее
AĞACLIQ
is. 1. Çoxlu ağac bitmiş yer, meşəlik yer. подробнее
AĞACMİŞARLAYAN
sif. Mişarla ağac kəsən, yaxud ağacdan taxta kəsən. Ağacmişarlayan zavod.
AĞACOVAN
is. zool. Ağac oduncağını və qabığını ovub deşən, sürfəsi olan böcək.
AĞAC-UĞAC
top. dan. Ağaclar, bir şeyin ağaclardan ibarət olan qismi. подробнее
AĞACVARİ
sif. Ağacaoxşar, ağac kim
AĞADADAŞ
is. dan. məh. Kiçik qardaşların böyük qardaşa, yaxud keçmişdə gəlinlərin böyük qayınlarına hörmət üçün verdikləri ad.
AĞADAYI
is. dan. məh. Böyük dayıya hörmət üçün verilən ad.
AĞAƏMİ
is. dan. Böyük əmiyə hörmət üçün verilən ad.