Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AŞ» – 90
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AŞ₁
is. 1. Xörək, yemək, bişmiş. Aşın sıyıqlığı dənin azlığındandır. подробнее
AŞ₂
is. b a x aşı.
AŞAFATMA
is. məh. Qövsi-qüzeh, göy qurşağı, qarınənə örkəni.
AŞAĞA, AŞAĞI
1. is. Bir şeyin dibinə, yerə ən yaxın olan hissəsinə tərəf, alt (yuxarı ziddi). подробнее
AŞAĞI-YUXARI
zərf dan. Artıq-əskik, az-çox, təqribən. Aşağı-yuxarı danışmağına əhəmiyyət verən olmadı.
AŞAĞILATMA
“Aşağılatmaq”dan f.is.
AŞAĞILATMAQ
f. 1. Aşağı salmaq, endirmək, azaltmaq, salmaq, düşürmək. подробнее
AŞBAŞI
is. məh. Aşın (plovun) başına qoyulan xuruş (ət, toyuq, quş və s.).
AŞÇI
is. xüs. Dəri, gön aşılayan usta, dabbağ.
AŞDİBİ
is. Qazanın dibində qalan qazmaq qırıntıları qarışıq aş qalığı. подробнее
AŞXANA
is. Yeməkxana. Məktəbin aşxanası. – Şofer dəftərxanaya yapışıq tikilmiş birmərtəbəli aşxananın pəncərəsindən başını çıxardıb cavab verdi. M.Hüseyn.
AŞXANAÇI
is. köhn. Aşxana saxlayan adam, aşxanaçılıqla məşğul olan adam, aşxana sahibi.
AŞXANAÇILIQ
is. köhn. Aşxanaçının işi, peşəsi.
AŞI
is. 1. tib. Yoluxucu xəstəliyə qarşı qoruyucu maddə kimi tətbiq edilən maddə; peyvənd (yoluxucu xəstəliklərin zəiflədilmiş, yaxud öldürülmüş mikroblarından ibarət olan tibbi preparat). подробнее
AŞIB-DAŞMA
“Aşıb-daşmaq”dan f.is.
AŞIB-DAŞMAQ
f. Həddindən artıq olmaq, son dərəcə çox olmaq, bol olmaq; tükənməmək. подробнее
AŞIQ₁
is. Xalq xanəndəsi; həm oxuyan, həm çalan, həm də söz qoşan el sənətkarı. подробнее
AŞIQ₂
is. 1. anat. Diz qapaqlarından çıxan oynaq sümüyü. подробнее
AŞIQ-AŞIQ
is. Aşıqla oynanılan uşaq oyunu. Aşıq-aşıq oynamaq.
AŞIQBOYLU
sif. Çox xırda boylu adam. Birdən bu aşıqboylu kişi ilişdi, çinar kimi yerə gəldi, sonra? Onda gərək ölümü qoyub, dirimi ağlayam. S.Rəhimov.
AŞIQHƏNGİ
1. B a x aşıqsayağı. 2. Aşıq kimi, aşıqların etdiyi kimi. подробнее
AŞIQQOZ
is. köhn. Aşıq və qoz ilə oynanılan uşaq oyunu.
AŞIQLAMAQ
f. məh. Aşiq etmək, bənd etmək, məftun etmək. подробнее
AŞIQLIQ₁
is. Aşıq sənəti, el xanəndəliyi, saz şairliyi. подробнее
AŞIQLIQ₂
is. Dizin aşıq sümüyü gizləndiyi yeri. Qoyunun aşıqlığı sınıb, axsayır.
AŞIQSAYAĞI
1. is. mus. Aşıq musiqisi səpkisində bəstələnmiş kiçik formalı musiqi pyesi. подробнее
AŞILAMA
“Aşılamaq”dan f.is.
AŞILAMAQ
f. 1. tib. Bir xəstəliyin qabağını almaq, ya başlanmış xəstəliyi sağaltmaq üçün bədənə aşı maddəsi yeritmək, aşı vurmaq, peyvənd etmək. подробнее
AŞXANAÇILIQ AŞILAMAQ
sanki iki qəlbdən göyərməyə başlamış duyğuları bir-birinə aşıladı. подробнее
AŞILANMA
“Aşılanmaq”dan f.is.