Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AC» – 82
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AC
sif. 1. Aclıq hiss edən, yeməyə ehtiyacı olan (tox ziddi). подробнее
AC-ACINA
zərf Heç bir şey yemədən, tamamilə ac halda, boş qarına. подробнее
ACAR
is. Cənubi Qafqazda yaşayan xalqlardan birinin adı, həmin xalqa mənsub olan adam. Acar ədəbiyyatı.
ACDIRAN
f.sif. İştahaçan, yaxşı yedirən.
ACDIRMA
“Acdırmaq”dan f.is.
ACDIRMAQ
icb. Acmasına səbəb olmaq, aclıq hissi oyatmaq. Yol adamı acdırır.
ACGÖDƏN
sif. dan. Çoxyeyən, doymaq bilməyən.
ACGÖZ(LÜ)
sif. Tamahkar, heç şeydən gözü doymayan. Acgöz adam. подробнее
ACGÖZLÜK
is. 1. Tamahkarlıq, gözüdoymazlıq, hərislik. подробнее
ACI
sif. 1. Dili-ağzı yandırıcı, kinə, xardal və s. подробнее
ACIBALDIRĞAN
is. bot. Rütubətli yerlərdə bitən zəhərli ot bitkisi.
ACIBİYAN
is. bot. Çoxillik alkaloidli bitki.
ACICA
sif. 1. Bir qədər acı, azca acı, acıtəhər. 2. Çox acı.
ACIÇİÇƏK
is. bot. Dağlıq yerlərdə, otlaqlarda bitən zəhərli ot.
ACIDİL(Lİ)
sif. Danışarkən hamısını sancan, acı söz deyən. подробнее
ACIDİLLİ(Lİ)K
mücər. Danışarkən hamını sancmaq, acılamaq, zəhərləmək xasiyyəti.
ACIXƏMRƏ
is. Xəmir mayası, acıtma.
ACIİSTİOT
b a x bibə
ACIQ
is. Hirs, hiddət, qeyz, qəzəb. Acığın cana ziyanı var. подробнее
ACIQARPIZ
is. bot. Gövdəsi yerlə sürünən çoxillik bitki (dərman bitkisi). подробнее
ACIQDIRMAQ
f. 1. Ac qoymaq. 2. İştaha gətirmək, iştaha gətirməsinə səbəb olmaq. Aclıq hissi doğurmaq.
ACIQICI
is. bot. Vəzəriyə, tərəyə oxşar yeməli bir bitki. подробнее
ACIQ-QICIQ
is. dan. Birisini acıqlandırmaq, hiddətləndirmək. Acıq-qıcıq vermək.
ACIQLANDIRMA
“Acıqlandırmaq”dan f.is.
ACIQLANDIRMAQ
icb. Acığını tutdurmaq; öz hərəkəti, sözü və s. подробнее
ACIQLANMA
“Acıqlanmaq”dan f.is.
ACIQLANMAQ
f. 1. Acığı tutmaq, hirslənmək, hiddətlənmək, qızmaq. подробнее
ACIQLI
sif. 1. Hirsli, hiddətli, qəzəbli. Acıqlı adam. подробнее
ACIQLILIQ
is. Acıqlı adamın halı, vəziyyəti, xassəsi, hirslilik.
ACIQMAQ
f. 1. B a x acmaq. 2. məh. Yoxsullaşmaq, kasıblaşmaq, əli aşağı düşmək.