Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AD» – 125
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AD
is. 1. Doğulduğu zaman adama verilən şəxsi isim. подробнее
ADA
is. coğr. Hər tərəfi su ilə əhatə olunmuş quru; cəzirə. подробнее
ADAB
is. [ər. “ədəb” söz. cəmi] köhn. Əxlaq qaydaları, ədəb qaydaları, cəmiyyətdə ünsiyyət qaydaları. подробнее
ADACIQ
kiç. Kiçik ada, kiçik cəzirə.
ADADOVŞANI
is. zool. Əhli şəraitdə saxlanıb artırılan dovşan növü. подробнее
ADAX
is. Ad, nişan, deyik. Adax günü.
ADAXLAMA
“Adaxlamaq”dan f.is.
ADAXLAMAQ
f. Nişanlamaq, ad etmək. Haman ili məni səkkiz yaşlı bir qızla adaxladılar. M.İbrahimov.
ADAXLANDIRMA
b a x adaxlanma.
ADAXLANDIRMAQ
b a x adaxlanmaq.
ADAXLANMA
“Adaxlanmaq”dan f.i
ADAXLANMAQ
f. Nişanlanmaq, nişan taxılmaq. Sevmək, adaxlanmaq, toy günləri, gəlin köçləri şirin bir xəyal kimi Məşuqənin gözləri qabağında açılıb vərəqlənir. подробнее
ADAXLI
is. və sif. Nişanlı, deyikli; nişanlanmış, adaxlanmış. подробнее
ADAXLIBAZLIQ
is. dan. 1. Köhnə məişətdə: oğlanın gizli olaraq adaxlısı ilə görüşməsi. подробнее
ADAXLILIQ
is. Adaxlı olma.
ADÁJİO
is. [ital.] mus. 1. Ağır tempdə çalmaq lazım gəldiyini göstərən musiqi termini. подробнее
ADAQ₁
is. məh. Uşağın ilk addımı, ilk yerişi. _Adaq durmaq – ayaq üstə durmaq (uşaq haqqında). подробнее
ADAQ₂
bax adax._Adaq eləmək – bax adaxlamaq.
ADAQLAMAQ
b a x adaxlanma.
ADAQLANMAQ
b a x adaxlanmaq.
ADAQLI
b a x adaxlı. Ol sərvin ayağı bağlı oldu; Azadə ikən, adaqlı oldu. Füzul
ADAM
is. [ər.] 1. Heyvandan fərqli olaraq danışmaq və düşünmək, ictimai əmək prosesində alət qayırmaq və ondan istifadə etmək qabiliyyətinə malik olan canlı məxluq; insan, bəşər. подробнее
ADAM-ADAMYANA
b a x adamyana.
ADAMAĞILLI
sif. Lazımi şəkildə, əməllibaşlı, yararlı.
ADAMALDADAN
sif. və is. Yalançı, adamları aldatmaqla məşğul olan.
ADAMAOXŞAMAZ
sif. Çirkin, biçimsiz, eybəcər, bədləkər. подробнее
ADAMAOXŞAMAZLIQ
is. Çirkinlik, eybəcərlik, biçimsizlik, bədləkərlik.
ADAMAYOVUŞAN
sif. Adamlarla ünsiyyət bağlayan, xoşxasiyyət, istiqanlı, mehriban.
ADAMAYOVUŞMAZ
sif. Adamdan qaçan, cəmiyyətdən qaçan, ürkək; qaraqabaq, qanısoyuq, mızı.
ADAMAYOVUŞMAZLIQ
is. Adamdan qaçmaq, cəmiyyətdən qaçmaq xasiyyəti; qaraqabaqlıq, qanısoyuqluq, mızılıq.