Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AF» – 17
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AFAQ
is. [ər. “üfüq” söz. cəmi] şair. 1. Üfüqlər. подробнее
AFAT
is. [ər. “afət” söz. cəmi] b a x afət 1-ci mənada. подробнее
AFƏRİN
nida [fars.] Tərif, təhsin ifadə edir; əhsən, mərhəba. подробнее
AFƏT
is. [ər.] 1. Bəla, fəlakət, bədbəxtlik, müsibət, ziyan, zərər. подробнее
AFƏTZƏDƏ
sif. [ər. afət və fars. ...zədə] Bəlaya, müsibətə uğramış, fəlakətə düçar olmuş.
AFFAYI
zərf [fars.] dan. Havayı, nahaq, boşuna, əbəs.
AFFÉKT
[lat. affectus – ruhi həyəcan] İnsanın əhvaldan və ehtirasdan fərqli olaraq güclü, coşqun baş verən və nisbətən qısamüddətli olan emosional həyəcanı, qəzəbi, dəhşəti və s. подробнее
AFFRİKÁT
is. [lat.] dilç. İki samitin qovuşmasından yaranan yeni samit; məs.: rusca ü (t + s) və ç (t+ş).
AFİ́ŞA
[fr.] Tamaşa, konsert haqqında (divarlara vurulan) elan. подробнее
AFİYƏT
is. [ər.] köhn. Cansağlığı, sağlamlıq, səhhət. подробнее
AFORİ́ZM
is. [yun.] Dərin mənalı fikri ifadə edən sabit söz birləşməsi və ya cümlə; hikmətli söz. подробнее
AFORİZMLİ
sif. Aforizmlərlə dolu olan. Nizaminin aforizmli şeirləri.
AFRİKALI
sif. Afrikada yaşayan, Afrika əhl
AFTAB
is. [fars.] şair. Günəş. Cam içrə mey ki, dairə salmış hübab ona; Ayinədir ki, əks salır afitab ona. подробнее
AFTABA
[fars.] b a x aftafa. Görürsən ki, elə hey çay başıaşağı o tərəfdə-bu tərəfdə əllərində aftaba və başlarında əmmamə ağalar düzülüb çömbəliblər. подробнее
AFTAFA
is. Lüləyi və qulpu olan su qabı; lüləyin. подробнее
AFTAFA-LƏYƏN
is. Aftafa ilə ləyəndən ibarət yuyunma ləvazimatı. подробнее