Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AN» – 142
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AN
is. [ər.] Ən cüzi bir zaman, ləhzə, dəm, bir gözqırpımlıq müddət. подробнее
ANA
is. 1. Övladı olan qadın. Ana məhəbbəti. Mehriban ana. подробнее
ANA-BACI
is. dan. Ana və bacı kimi olanlar, bir-birinə çox yaxın olanlar; yaxın dostlar, rəfiqələr.
ANA-BALA
is. Ana ilə oğlu və ya qızı. Səməd getdi. подробнее
ANAC
sif. 1. Dəfələrlə bala doğub, yaxud bala yetişdirib qartlaşmış (heyvan haqqında). подробнее
ANACAN
is. Anaya nəvazişlə müraciət. [Rəsul:] Anacan, dayanmağa halım yoxdur, gərək mən gedəm. “Aşıq Qərib”.
ANACIQ, ANACIĞAZ
“Ana”dan oxş.
ANACLANMAQ
f. dan. Böyümək, yekələşmək. // Qocalıb təcrübəliləşmək, ustalaşmaq.
ANACLIQ
is. 1. Dəfələrlə bala doğub yetişdirmiş və qartlaşmış heyvanın halı. 2. İrilik, yekəlik.
ANA(DAN)BİR
sif. Bir anadan olan, bir anadan doğulan.
ANADANDOĞMA
b a x anadangəlmə.
ANADANGƏLMƏ
sif. 1. Lap doğulandan xas olan; xilqətində, yaradılışında olan; fitri. подробнее
ANÁFORA
is. [yun.] Misraların əvvəlində eyni səsin və ya eyni sözün təkrarı.
ANAXRONİ́ZM
[yun.] Bədii əsərdə keçmişin təsvirində xronoloji dəqiqliyin bilmədən, yaxud bilərəkdən pozularaq başqa dövrün hadisə əlamətlərinin əsərə gətirilməsi. подробнее
ANAXTAR
is. məh. Açar; sandıq açarı.
ANAKONDA
is. [isp.] Yatağanlar fəsiləsindən ən böyük ilan. Anakondanın rəngi zeytunu-bozdur.
ANALGİ́N
is. [yun.] əcz. Ağrıkəsici, qızdırmasalan və iltihaba qarşı dərman preparatı. Analginin ən yüksək dozas
ANALI
sif. Anası olan. Analı uşaq. Analı quzu. – Analı quzu, xınalı quzu. подробнее
ANALI-ATALI
sif. Anası və atası olan. Analı-atalı (z.) böyüsün.
ANALI-BALALI
zərf Ana ilə bala bir yerdə, hamısı bir yerdə, bərabər. подробнее
ANALIQ
is. 1. Ananın öz uşaqları ilə olan əlaqə və münasibəti, ana vəzifəsi. подробнее
ANALİTİ́K
sif. Analizə aid olan, analizə xas olan; analiz tətbiq edən. подробнее
ANÁLİZ
[yun.] Tədqiq olunan şeyin hansı tərkib hissələrindən ibarət olduğunu, yaxud onun tərkibinə nə miqdarda bu və ya digər maddənin daxil olduğunu müəyyən etmək üçün tətbiq edilən əməliyyat; təhlil. подробнее
ANALÓGİYA
[yun.] 1. Hadisələr, məfhumlar, şeylər arasında oxşarlıq, bənzərlik, uyğunluq. подробнее
ANANÁS
[isp.] Asiya, Afrika və Avropanın isti yerlərində yetişən iri, uzunsov, sərtqabıqlı, ətirli, şirəli meyvə verən ağac. подробнее
ANÁRXİYA
[yun.] Hərc-mərclik, hökumətsizlik, başlı-başınalıq, qarışıqlıq, pozğunluq.
ANARXİ́ZM
[yun.] 1. Hər cür dövlət hakimiyyətini və siyasi mübarizəni inkar edən və proletariatın inqilabi hakimiyyəti əleyhinə çıxan xırda burjua ictimai-siyasi cərəyanı. подробнее
ANÁRXO-SİNDİKALİ́ST
anarxo-sindikalizm tərəfdarı.
ANÁRXO-SİNDİKALİ́ZM
beynəlxalq həmkarlar ittifaqı hərəkatında ideoloji və siyasi cəhətdən anarxizm təsiri altında olan cərəyan. подробнее
ANASIZ
sif. və is. Anası olmayan, ana tərəfdən yetim. подробнее