Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AR» – 302
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AR
is. [ər.] 1. Həya, abır, utanma; namus, qeyrət, izzəti-nəfs, mənlik. подробнее
ARA
is. 1. İki nöqtə, iki şey arasındakı məsafə. подробнее
ARABA
is. İki və ya dördtəkərli nəqliyyat vasitəsi. подробнее
ARABABƏND
is. Araba qayıran usta.
ARABACIQ
kiç. Kiçik araba. // Uşaq arabası, oyuncaq araba.
ARABAÇI
is. 1. Araba sürən adam, araba işlədən adam. подробнее
ARABAÇILIQ
is. Arabaçı sənəti, işi. Kişi Nurəddinlə bərabər arabaçılığa getmişdi. S.S.Axundov.
ARA-BƏRƏ
is. dan. 1. Aralıq, ara, orta. Köçün ara-bərəsində, tozun içində, qabağı öküz yüklü, arxası ağır şələli, boyunlarında uşaqları olanlar da qan-tər içində dartınıb . подробнее
ARABİR
zərf Hərdənbir, gahdanbir, bəzən. Arabir yağış yağır. подробнее
ARAÇI
is. Ara düzəldən adam, dəllal. // Arada duran adam, vasitəçi. подробнее
ARAÇILIQ
is. Vasitəçilik, miyançılıq, ara düzəltmə; dəllallıq. подробнее
ARADABİR
b a x arabir.
ARADÜZƏLDƏN
is. dan. Vasitəçi (yalnız mənfi mənada).
ARAHƏKİMİ
is. Heç bir təhsili olmayan və qeyri-elmi üsullarla müalicə edən adam; türkəçarəçi.
ARAKÇEYEVÇİLİK
is. [Rusiya çarı I Aleksandr dövründə nazir olmuş Arakçeyevin adından] 1. подробнее
ARAKƏSİLMƏZLİK
is. Arasıkəsilməz şeyin halı, fasiləsizlik, davamlılıq, sürəklilik.
ARAKƏSMƏ
is. Bir otağı, yeri, binanı iki yerə ayıran yüngül divar; aralığa çəkilən divar, taxta və s. подробнее
ARAQ
is. [ər.] 1. Meyvədən və s.-dən çəkilən spirtli içki. подробнее
ARAQARIŞDIRAN
sif. və is. Fitnə-fəsad salan. [Pyotr:] [Vano] bəlkə araqarışdıranlardandır, qəsdən göndərilib. S.Rəhman.
ARAQ-ÇAXIR
top. Spirtli içkilər.
ARAQÇƏKƏN
is. 1. Araq çəkməklə məşğul olan adam. 2. Araq çəkmək üçün cihaz, alət və s.
ARAQÇI
is. dan. 1. Araqçəkən, araq hazırlayıb satan adam. подробнее
ARAQÇIN
is. [ər. ərəq və fars. çin] Qiymətli parçadan, çox vaxt tirmədən və s. подробнее
ARAQÇINLI
sif. Başında araqçın olan, başına araqçın qoymuş. подробнее
ARAQ-VARAQ
araq-varaq eləmək – hərtərəfli axtarmaq, axtarılmayan yer qoymamaq. подробнее
ARALAMA
“Aralamaq”dan f.i
ARALAMAQ
f. 1. Bitişik, yaxud yan-yana duran şeyləri kənara çəkib bir-birindən ayırmaq, ayrı qoymaq. подробнее
ARALANDIRMA
“Aralandırmaq”dan f.is.
ARALANDIRMAQ
b a x aralamaq.
ARALANMA
“Aralanmaq”dan f.is.