Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AS» – 134
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
ASAN
sif. Zəhmət tələb etməyən, zəhmətsiz yerinə yetirilə bilən, zəhmətsiz əldə edilə bilən, zəhmətsiz rəf edilə bilən; yüngül (çətin ziddi). подробнее
ASANCA(SINA)
zərf Asanlıqla, zəhmətsiz, çətinlik çəkmədən. подробнее
ASANLAŞDIRILMA
“Asanlaşdırılmaq”- dan f.is.
ASANLAŞDIRILMAQ
məch. Asan edilmək, yüngülləşdirilmək, sadələşdirilmək.
ASANLAŞDIRMA
“Asanlaşdırmaq”dan f.is.
ASANLAŞDIRMAQ
f. Asan etmək, yüngülləşdirmək, sadələşdirmək. подробнее
ASANLAŞMA
“Asanlaşmaq”dan f.is.
ASANLAŞMAQ
f. Getdikcə asan olmaq, daha asan olmaq; yüngülləşmək, sadələşmək. подробнее
ASANLATMAQ
b a x asanlaşdırmaq.
ASANLIQ
is. Asan şeyin halı; yüngüllük (çətinlik ziddi). подробнее
ASANLIQLA
zərf b a x asanca(sına). [Miss Hanna:] .. подробнее
ASAR
is. [ər. “əsər” söz. cəmi] köhn. 1. Əlamət, əsər, nişanə. подробнее
ASAYİŞ
is. [fars.] Əmin-amanlıq, dinclik, sakitlik, nizam və qayda. подробнее
ASBÉST
is. [yun.] miner. Odadavamlı maddələr, inşaat materialları və s. подробнее
ASDIRILMA
“Asdırılmaq”dan f.i
ASDIRILMAQ
“Asdırmaq”dan məch.
ASDIRMA
“Asdırmaq”dan f.is.
ASDIRMAQ
“Asmaq”dan icb.
ASEPTİ́K
sif. tib. Aseptika vasitəsilə mikroblardan təmizlənmiş. Aseptik sarğı.
ASÉPTİKA
[yun.] tib. Yaranı mikroblardan qorumaq üçün ona toxunulacaq bütün şeyləri fiziki vasitələrlə (qaynatmaqla, isti hava verməklə və s. подробнее
ASFÁLT
[yun.] 1. Təbii və ya süni surətdə hasil edilən qara rəngli, bərk, qatranaoxşar kütlə (küçələrə döşəmək, lak və s. подробнее
ASFÁLT-BETÓN
[yun. asfalt və fr. beton] Çınqıl, qum və asfalt qatışığından ibarət tikinti materialı. Asfalt-betonun tərkib hissələri.
ASFALTLAMA
“Asfaltlamaq”dan f.is. Asfaltlama işləri. Asfaltlama planı.
ASFALTLAMAQ
f. Asfalt çəkmək, asfaltla örtmək, asfalt döşəmək. подробнее
ASFALTLANMA
“Asfaltlanmaq”dan f.is.
ASFALTLANMAQ
məch. Asfalt döşənmək, asfalt çəkilmək, asfaltla örtülmək. подробнее
ASFALTLANMIŞ
f.sif. Asfaltla örtülmüş, asfalt döşənmiş. Asfaltlanmış küçə. Asfaltlanmış səki.
ASFALTLI
sif. 1. Üzərinə asfalt çəkilmiş, asfalt döşənmiş, asfaltla örtülü. подробнее
ASFALTSIZ
sif. Asfalt salınmamış, asfalt döşənməmiş. Asfaltsız yol.
ASGÜLÜ
is. bot. Rəngi ağ, ya sarı bir çiçək.