Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AV» – 101
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AVADANLIQ
is. 1. Ev şeyləri, müxəlləfat, dir-dirrik. подробнее
AVAM
sif. [ər.] Oxumamış, savadsız. Avam adam. подробнее
AVAMCASINA
zərf Avam adam kimi, heç bir şeyi başa düşməyən adam kimi; cahilcəsinə. подробнее
AVAMLIQ
is. Cahillik, cəhalət, savadsızlıq, mədəni gerilik, mədəniyyətsizlik. подробнее
AVAMYANA
b a x avamcasına.
AVAND
is. Bir şeyin, xüsusən, toxunmuş şeyin üst tərəfi, sığallı tərəfi; üz. подробнее
AVANDLAŞDIRMAQ
f. Yaxşılaşdırmaq, düzəltmək, sahmanlaşdırmaq, sahmana salmaq.
AVANDLAŞMA
“Avandlaşmaq”dan f.is.
AVANDLAŞMAQ
f. Yaxşılaşmaq, düzəlmək, sahmanlaşmaq, sahmana düşmək, qaydaya düşmək.
AVANI
sif. məh. Ehtiyatlı, tədbirli. Aslan bəy bir az avanı oğlandır, o, işini möhkəm aparıb, heç zad eyləyə bilməzsən. N.Vəzirov.
AVANQÁRD
[fr.] Ön dəstə, qabaqcıl dəstə; pişdar. // məc. подробнее
AVANQARDLIQ
is. Qabaqcıllıq; rəhbərlik. İşçi sinfinin avanqardlıq rolu.
AVÁNS
is. [fr.] Əvvəlcədən ödəmə, beh. Avans almaq. подробнее
AVANTǗRA
[fr.] Təsadüfi müvəffəqiyyət ümidi ilə edilən şübhəli təşəbbüs, həqiqi qüvvə və şəraiti nəzərə almadan görülən iş; xətərli təşəbbüs, macəra. подробнее
AVANTÜRAÇI
is. Macəraçı, macəra axtaran, avantüra düzəldən, fırıldaqçı.
AVANTÜRAÇILIQ
is. Avantüraya meyil (b a x avantüra).
AVANTÜRİ́ST
[fr.] b a x avantüraçı. Rayon işçiləri çox Möhlətov kimi avantüristlərin maskasını yırtmışdır. подробнее
AVANTÜRİ́ZM
[fr.] b a x avantüraçılıq.
AVAR₁
is. Qayığı sürmək üçün kürək, qayıqçı kürəyi. подробнее
AVAR₂
is. məh. Keçmişdə kənd evlərinin damına döşənən qamışaoxşar ot; ümumiyyətlə, qaba quru ot.
AVAR₃
is. 1. Əsas kütləsi Dağıstanda yaşayan Qafqaz xalqlarından birinin adı və bu xalqa mənsub adam. подробнее
AVARA₁
[fars.] 1. is. Heç bir işlə məşğul olmayaraq boş-boş gəzən adam, işsizgücsüz adam. подробнее
AVARA₂
is. məh. Camış balası, ikiyaşar kəlçə.
AVARAÇILIQ
b a x avaralıq. Avaraçılıqla gününü keçirmək.
AVARALANMA
“Avaralanmaq”dan f.is.
AVARALANMAQ
f. Avara-avara gəzmək, veyllənmək, xeyirli bir işlə məşğul olmamaq, vaxtını boş-boşuna keçirmək.
AVARALAŞMA
“Avaralaşmaq”dan f.is.
AVARALAŞMAQ
f. dan. 1. Avara olmaq; tənbəlləşmək, intizamsızlaşmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq. 2. Xarab olmaq, korlanmaq, pisləşmək.
AVARALIQ
is. 1. Heç bir işlə məşğul olmama, vaxtını boş-boş keçirmə; sərsərilik. подробнее
AVARÇƏKƏN
is. Qayıqda avar çəkməklə məşğul olan adam. Avarçəkənlərin yarışı başa çatdı.