Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AZ» – 102
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AZ
sif. 1. Sayca çox olmayan, cüzi (çox ziddi). подробнее
AZACIQ
sif. və zərf Çox az, çox az miqdarda, cüzi. подробнее
AZAD₁
sif. [fars.] 1. Azadlıqdan istifadə edən, başqasından asılı olmayan, sərbəst. подробнее
AZAD₂
is. [fars.] bot. Cənubda bitən bərk oduncaqlı ağac növü. подробнее
AZADƏ
b a x azad1 1-ci mənada. Aşiq azadə gərəkdir ki, dönər zindanə; Bərgigüldən ola gər bülbüli-şeydayə qəfəs. подробнее
AZADƏLİK
b a x azadlıq 1-ci mənada. Dünyada eşq dərdini huşyar olan bilir; Azadəlik səfasını bidar olan bilir. подробнее
AZADFİKİRLİ
sif. Azad düşünən, müstəqil düşünən. Doktor hələ çar zamanı Rusiyadan Təbrizə və oradan da Tehrana mühacirət etmiş azadfikirli həkim idi. M.İbrahimov.
AZADFİKİRLİLİK
is. Azad düşünən, müstəqil düşünən adamın dünya görüşü, məsləki. подробнее
AZADXAH
[fars.] b a x azadixah. Başqa bir azadxahı həbsxanada o qədər döydülər ki, oradaca öldü. P.Makulu.
AZADXAHLIQ
is. Azadlıq istəmə, hürriyyətpərvərlik. [Hücrə sahibi:] Bu, azadxahlıq naminə yaraşan iş deyil. P.Makulu.
AZAD(İ)XAH
sif. [fars.] köhn. Azadlıq istəyən, azadlıq yolunda mübarizə edən; hürriyyətçi. подробнее
AZADİYYƏT
[fars. azad və ər. ...iyyət] b a x azadlıq 1-ci mənada. подробнее
AZADLIQ
is. 1. Hər hansı bir sinfin, yaxud bütün cəmiyyətin və ya onun üzvlərinin ictimai-siyasi həyatına və fəaliyyətinə mane olan sıxıntı və məhrumiyyətlərin olmadığı hal; müstəqillik. подробнее
AZADLIQSEVƏN, AZADLIQSEVƏR
sif. Azadlığı sevən, müstəqil olmağa çalışan; istiqlaliyyət uğrunda mübarizə edən, hürriyyətpərvər. подробнее
AZADMAYI, AZADMAHI
is. Cavan qızıl balıq.
AZADPƏRVƏR
[fars.] b a x azadlıqsevən, azadlıqsevər.
AZADPƏRVƏRLİK
is. Azadlıq sevmə. [C.Cabbarlı] doğma xalqının mübarizə tarixini əfsanə və nağıllarını öyrənməyə, xalqın mənəvi qüdrətini, azadpərvərliyini öz əsərlərində əks etdirməyə çalışır. M.Arif.
AZALDILMA
“Azaldılmaq”dan f.is.
AZALDILMAQ
məch. Az hala salınmaq, az edilmək, əskildilmək. подробнее
AZALMA
“Azalmaq”dan f.is.
AZALMAQ
f. Miqdarca, sayca, həcmcə və s. əskilmək, zəifləmək, çəkilmək, məhdudlaşmaq. подробнее
AZALTMA
“Azaltmaq”dan f.is.
AZALTMAQ
f. Əskiltmək, az etmək, ixtisar etmək (miqdarca, sayca, həcmcə və s. подробнее
AZAN
is. [ər.] Müsəlmanları namaza çağırmaq üçün azançının səhər, günorta və axşamüstü minarədən ucadan oxuduğu təkbir. подробнее
AZANÇI
is. din. Azan oxuyan, azanverən. [Xortdan:] Bəs necə olubdur ki, özünüz üçün bir xoşsövt azançı tapmayırsınız? Ə.Haqverdiyev.
AZANÇILIQ
is. din. Azançı sənəti.
AZANVERƏN
b a x azançı.
AZAR
is. [fars.] 1. Xəstəlik, naxoşluq. [Ağakərim xan:] . подробнее
AZAR-BEZAR
is. dan. Hər cür azar, xəstəlik. Muzdur Məşədi Əsgər iyirmi səkkiz ilin ərzində su ilə od arasında bişib bərkidikdə əsla azar-bezar bilməzdi. подробнее
AZARGƏZDİRƏN
sif. 1. Xəstəlik yayılmasına səbəb olan, xəstəlik mənbəyi olan, mikrobları yayan. подробнее