Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «B» – 3035
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
BA BE BI BL BO BR BU
 
BA
nida. 1. Heyrət və təəccüb bildirir, yaxud birdən bir şey yada düşdükdə deyilir. подробнее
BAB₁
is. [ər.] köhn. 1. Bir kitab mətninin bölündüyü hissələrindən hər biri (çox vaxt hər bab bir neçə fəslə bölünür). подробнее
BAB₂
is. [fars.] Tay, cur, bərabər. Məxmərin abı gərək; Yar yarın babı gərək. подробнее
BAB₃
bax babi. [Seyidsədulla:] Siz bab və bəhailik aləmi barəsində uzun və uzadı mütaliə etməlisiniz. M.S.Ordubadi.
BABA
is. 1. Atanın, ya ananın atası; nəvəsi olan kişi. подробнее
BABACAN
is. Babaya, yaxud qoca kişiyə mehribanlıqla müraciət. подробнее
BABADANQALMA
sif. 1. İrs, miras. Babadanqalma ev. 2. məc. подробнее
BABAL
bax vəbal. Dərin bir dəryadır şair xəyalı; Götürdüm boynuma şəri, babalı. R.Rza.
BABALIQ
is. 1. Ögey baba. 2. Babanın nəvələri üzərindəki haqqı. подробнее
BABASİL
is. [ər.] tib. Düzbağırsağın aşağı hissəsindəki qan damarlarının şişməsi nəticəsində tez-tez qanayan düyünlərin əmələ gəlməsindən ibarət xəstəlik. подробнее
BABASİLLİ
sif. Babasil xəstəliyi olan.
BABAT
sif. və zərf Orta keyfiyyətli, miyanə, orta həddə yaxın, nə çox yaxşı, nə də çox pis. подробнее
BABATCA
zərf bax babat.
BABATLAŞDIRILMA
“Babatlaşdırılmaq”- dan f.is.
BABATLAŞDIRILMAQ
məch. Babat hala salınmaq, bir qədər yaxşılaşdırılmaq.
BABATLAŞDIRMA
“Babatlaşdırmaq”- dan f.is.
BABATLAŞDIRMAQ
f. Bir qədər yaxşılaşdırmaq.
BABATLAŞMA
“Babatlaşmaq”dan f.is.
BABATLAŞMAQ
f. 1. Babat olmaq, bir qədər yaxşılaşmaq, bir qədər düzəlmək. подробнее
BABATLIQ
is. Babat şeyin halı.
BABAY
is. Uşaq dilində: qoca, saqqallı kişi (adətən balaca uşaqları qorxutmaq üçün söylənir).
BABAYİ-ƏMİR
is. [xüs. is.-dən] Çoxbilmiş, söz altında qalmayan adam.
BABƏKİLƏR
cəm [xüs. is.-dən] tar. XI əsrdə Babəkin başçılığı ilə ərəb istilaçılarına qarşı mübarizə aparmış Babək tərəfdarları.
BABƏT₁
[fars.] b a x babat.
BABƏT₂
[fars.] köhn. 1. Təhər, hal, vəziyyət, keyfiyyət. подробнее
BABİ, BABI
is. [xüs. is.-dən] 1. XIX əsrin ortasında İranda “Bab” təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd tərəfindən təsis edilmiş dini təriqətə mənsub olan adam. подробнее
BABİLİK, BABILIQ
is. [xüs. is.-dən] 1. Babi məzhəbi; XIX əsrin ortalarında İranda “Bab” təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd adlı bir şəxs tərəfindən təsis edilmiş dini təriqət. подробнее
BABİLLİLƏR
cəm, tar. Qabaq Asiyada ən qədim (e.ə. V-I əsrlərdə) dövlətlərdən biri olan Babilistanın əhalisi.
BABİZM
bax babilik.
BABLAŞMA
“Bablaşmaq”dan f.is.