Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «C» – 899
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
CA CE CI CO CU
 
C
Azərbaycan əlifbasının üçüncü hərfi. Bax ce.
CABƏCA
zərf [fars.] Yerbəyer, yerliyerində, qaydasınca, lazımınca. подробнее
CAD
is. Darı unundan bişirilən çörək. [Araz] içəri atılan kimi bərk şeyin nə olduğunu bilmək üçün onu əli ilə axtarıb, nəhayət, tapdı. подробнее
CADAR
is. məh. Bataqlıq yerin quruyandan sonra çox və xırda çatlaması.
CADAR-CADAR
sif. və zərf Çatlaq-çatlaq, yarıq-yarıq, hər tərəfi çatlamış. подробнее
CADARLANMA
“Cadarlanmaq”dan f.is.
CADARLANMAQ
f. Cadar-cadar olmaq, çatlamaq. Katibin gözləri qurumuş, dildodağı təpimiş və cadarlanmış (f. подробнее
CADDƏ
is. [ər.] İşlək yol, magistral yol. Gözümə görünən çiçəkləri toplaya-toplaya bir caddə yola çıxdım. подробнее
CADU
is. [fars.] 1. Sehr, sehrbazlıq. [Xanpəri:] [Dərvişin] cadusunda mən bir hikmət görmüşəm ki, əgər istəsə, bu saatda məni qocamdan boşadar. подробнее
CADUBAZ
bax cadugər.
CADUBAZLIQ
bax cadugərlik. Genə dualar, genə cadubazlıq meydana gəldi. N.Nərimanov.
CADUÇU
bax cadugər.
CADUÇULUQ
bax cadugərlik. Kahinlərin falçılığı, caduçuluğu, cindarlığı və tilsimçilik sənətləri hindulər arasında çox mütədavildir. F.Ağazadə.
CADUGƏR
is. və sif. [fars.] Cadugərliklə məşğul olan; sehrbaz, ovsunçu. подробнее
CADUGƏRLİK
is. Ovsunçuluq, sehrbazlıq.
CADUKÜN
is. [fars.] köhn. Bax cadugər. Cadukünsən, tasa bax; Ya bu gün gəl, ya sabah. подробнее
CADULAMA
“Cadulamaq”dan f.is.
CADULAMAQ
f. Mövhumata inananların təsəvvürüncə cadu ilə öz təsiri altına almaq; ovsunlamaq.
CADU-PİTİK
bax cadu 1-ci mənada.
CAĞ
is. 1. Çəpər. Evin qabağına cağ çəkmək. – Zeynal bəy dərin bir sükutda bağın sökük cağlarının dibi ilə başını aşağı salıb, yavaş-yavaş getməyə başladı. подробнее
CAĞILDAMA
“Cağıldamaq”dan f.is.
CAĞILDAMAQ
f. Bir-birinə dəyərək və ya ayaq altında qalaraq cağ-cağ səs çıxarmaq (xırda daşlar, tökülən qozlar haqqında).
CAĞILTI
is. Bir-birinə dəyən xırda daşlardan, qozlardan və s. подробнее
CAĞLAMA
“Cağlamaq”dan f.is.
CAĞLAMAQ
f. Çəpər (hasar) çəkmək, çəpərləmək, hasarlamaq.
CAĞLANMA
“Cağlanmaq”dan f.is.
CAĞLANMAQ
məch. Çəpərlənmək, hasarlanmaq.
CAĞLI
sif. Cağ vurulmuş, çəpərli, hasarlı. Cağlı bağça.
CAH
is. [ər.] klas. 1. Mənsəb, məqam, rütbə. Vəfalı dostumu hər dəm anaram; Ona qurban cahım, cəlalım mənim. подробнее
CAHAN
is. [fars.] Dünya, aləm, kainat. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. подробнее