Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «D» – 3827
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
DA DE DI DO DR DU DV DY
 
D
Azərbaycan əlifbasının beşinci hərfi. Bax de1
DA₁ (DƏ)
1. Danışan şəxsin məsələyə münasibətini, hiss və həyəcanını bildirməyə xidmət edən və çox vaxt yerindən və məna çalarından asılı olub müəyyən intonasiya ilə deyilərək aşağıdakı vəzifələrdə işlədilən ədat. подробнее
DA₂
“Daha” sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması olub “a” uzadılaraq deyilir. подробнее
DABAQ
is. bayt. Qaramal, davar və donuzlarda yoluxucu xəstəlik. подробнее
DABAN
is. 1. İnsan və heyvan ayağının dal hissəsi. подробнее
DABANA
is. Qapının, pəncərənin, darvazanın alt böyründə olub, çərçivəyə girən və yuvasında dönə bilən çıxıntı. подробнее
DABANBALIĞI
is. zool. Çəkikimilər fəsiləsindən qırmızı üzgəcli şirin su balığı.
DABANBASA
bax dabanbasma. Sənəm, səsəmi gəldin? Dabanbasamı gəldin? A.Şaiq.
DABANBASARAQ
b a x dabanbasma. Kimi evə yüyürürdü, kimi də dabanbasaraq küçəyə qaçırdı. S.Şamilov.
DABANBASMA
zərf 1. Sürətlə, qaçaraq, tələsik. 2. Addım-addım izləyərək. подробнее
DABANCIQ
is. Kiçik daban, incə daban.
DABANDAŞI
is. Əldə, dabanda bərkləşmiş çirki sürtüb çıxarmaq üçün süngər kimi məsaməli yüngül daş; pemza, süngərdaşı.
DABANIÇATLAQ
sif. dan. Pinti, natəmiz. Yerə kəlağayı sərib, qızı onun üstündə gəzdirərdilər ki, görsünlər, kəlağayı qırışmır ki. подробнее
DABANIQALXIQ
sif. dan. Gəzəyən.
DABANIQARA
bax qaradaban.
DABANLAMA
“Dabanlamaq”dan f.is.
DABANLAMAQ
f. Ardınca düşmək, addım-addım izləmək, təqib etmək. подробнее
DABANLI
sif. 1. Dabanı olan. Dabanlı tufli. 2. məc. подробнее
DABANSIZ
sif. Dabanı olmayan. Dabansız ayaqqabı.
DABBAĞ
is. [ər.] Heyvan dərilərini aşılama vasitəsilə gönə və meşinə çevirmək sənəti ilə məşğul olan usta. подробнее
DABBAĞXANA
is. [ər. dəbbağ və fars. ...xanə] Xam dərilərdən aşılama yolu ilə gön və meşin hazırlanan karxana, emalatxana. подробнее
DABBAĞLIQ
1. is. Xam dəriləri gön və meşin halına salma sənəti. подробнее
DAD₁
is. 1. Yeyilən və ya içilən şeyin acılıq, şirinlik, turşluq, duzluluq, şitlik və s. подробнее
DAD₂
is. [fars] 1. Fəryad, fəğan, haray. Dedi: ayə nədir bu dadə səbəb; Halətin görsənir nəzərdə əcəb. подробнее
DAD₃
nida. Aman, haray, vay. Ey sevdiyim, səndən qeyri kimim var? Gəl üstümə, aman, öldüm, dad, öldüm! M. подробнее
DADAMAL
sif. dan. Bir şeyə (adətən arzu edilməyən şeyə) dadanmış, öyrəşmiş; vərdişli, adətkərdə. подробнее
DAD-AMAN
bax dad3
DADANAQ
bax dadamal. _Dadanaq olmaq – öyrənmiş olmaq, yaxın olmaq, tanımaq.
DADANDIRILMA
“Dadandırılmaq”dan f.is.
DADANDIRILMAQ
məch. Öyrəşdirilmək, alışdırılmaq, dadanaq edilmək.