Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «F» – 631
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
FA FE FI FL FO FR FU
 
F
azərbaycan əlifbasının səkkizinci hərfi. bax fe.
FA
[ital.] Musiqi qammasının “do”dan başlayan dördüncü səsi; bu səsi ifadə edən no
FABRİ́K
[lat. fabrica – emalatxana] Xammaldan maşınla müxtəlif məmulat hazırlanan sənaye müəssisəsi. подробнее
FABRİKÁNT
[lat.] Fabrik sahibi olan fabrikçi.
FABRİKÇİ
b a x fabrikant [Mirağa:] Mülkədar, fabrikçi və tacir zəhmət çəkmir. Mir Cəlal.
FABRİK-MƏTBƏX
[lat. fabrica və ər. mətbəx] Mexaniki üsulla çoxlu yemək hazırlanan iri ictimai iaşə müəssisəsi. подробнее
FÁBULA
[lat. fabula – təmsil, nağıl] 1. ədəb. Bədii əsərin qısa məzmunu, hadisələrin ardıcıl ifadəsi. подробнее
FACİƏ
is. [ər.] 1. Dəhşətli, ağır nəticəli hadisə, fəlakət, müsibət, bədbəxtlik. подробнее
FACİƏLİ
sif. Faciə ilə dolu; müsibətli, faciəyə səbəb olan, faciə ilə nəticələnən; dəhşətli, fəci. подробнее
FAĞIR
is. və sif. [ər.] 1. Aciz, yazıq, məzlum; dinc, sakit. подробнее
FAĞIRLAŞMA
“Fağırlaşmaq”dan f.is.
FAĞIRLAŞMAQ
f. Acizləşmək, aciz olmaq, yazıqlaşmaq, əvvəlki ötkəmliyini, təşəxxüsünü itirmək, sakitləşmək. подробнее
FAĞIRLIQ
is. 1. Acizlik, yazıqlıq, məzlumluq. 2. Yoxsulluq, kasıblıq.
FAĞIR-FÜQƏRA
top. [ər.] Cəmiyyətin aşağı, yoxsul təbəqələri, varı olmayanlar, kasıblar, yoxsullar. подробнее
FAHİŞƏ
is. [ər.] Özünü pula satan, fahişəliklə məşğul olan qadın. подробнее
FAHİŞƏXANA
is. [ər. fahişə və fars. ...xanə] Fahişələrin yaşadıqları və gələnləri qəbul etdikləri ev, mənzil.
FAHİŞƏLİK
is. Qadınların özlərini pula satması. [Qətibə qəlbində Səba xanıma acıqlanaraq:] . подробнее
FAXİR
sif. [ər.] köhn. 1. Fəxr edən, öyünən, lovğalanan. подробнее
FAİL
sif. [ər.] köhn. 1. İşləyən, edən. 2. Təsir edən. подробнее
FAİZ
is. [ər.] 1. Hər hansı ədədin tam (vahid) kimi götürülən yüzdə biri (% işarəsi ilə göstərilir). подробнее
FAİZLİ
sif. Faiz verən, faiz (gəlir) gətirən. Faizli istiqraz.
FAİZSİZ
sif. Üstünə faiz gəlməyən, faizi olmayan, faizlə gəlir verməyən. Faizsiz istiqraz. Faizsiz borc.
FAKS
is. [ing.] 1. Elektron rabitə cihazı. 2. Qrafik məlumatın qəbulu və verilməsi üsulu.
FAKSİ́MİLE
[lat.] 1. Əlyazması, sənəd, imza və s.-nin fotomexaniki reproduksiya yolu ilə çıxarılmış dəqiq surəti. подробнее
FAKT
[lat. factum – edilmiş, baş vermiş] 1. Həqiqətən olmuş hadisə, əhvalat, qəziyyə. подробнее
FAKTİ́K
sif. [lat.] Gerçək, həqiqi, faktlara əsaslanan. подробнее
FAKTOQRÁFİYA
[lat. factum və yun. grapho – yazıram] kit. подробнее
FÁKTOR
[lat. factor – edən, düzəldən] Hər hansı prosesin, hadisənin gedişini şərtləndirən moment, fakt; amil.
FAKTÓRİYA
[lat.] 1. Avropa tacirlərinin müstəmləkə ölkələrində ticarət kontoru və yaşadıqları yer. подробнее
FAKTÚRA
[lat. factura – quruluş] 1. xüs. İncəsənət əsərlərində bədii üsulun xüsusiyyəti. подробнее