Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «L» – 933
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
LA LE LI LO LU LY
 
L
Azərbaycan əlifbasının on səkkizinci hərfi. B a x el.
LABİRİ́NT
[yun.] 1. Qədim Yunanıstanda və Misirdə: çıxılması çətin, dolanbac və dolaşıq yolları olan böyük bina, tikili. подробнее
LABORÁNT
[lat. laborans – işləyən] 1. Laboratoriyada çalışan elmi və ya texniki işçi. подробнее
LABORANTLIQ
is. Laborant vəzifəsi, işi. Laborantlıq etmək.
LABORATÓRİYA
[lat. laboratorium – işləmək] 1. Elmi və ya texniki təcrübələr, tədqiqat üçün xüsusi təchiz olunmuş bina, otaq; belə təcrübə, tədqiqat aparılan müəssisə. подробнее
LABÜD
zərf [ər.] 1. Yerinə yetirilməsi, icrası vacib olan, zəruri olan; mütləq. подробнее
LABÜDDƏN
zərf [ər.] 1. Hökmən, məcburən, mütləq. [Ağası bəy Vaqifə:] Əgər Məmməd bəy . подробнее
LABÜDLÜK
is. Heç bir şeylə qarşısı alına bilməmə; qaçılmazlıq, önüalınmazlıq, zərurilik. Hadisənin labüdlüyü.
LACİVƏRD
is. [fars.] Tünd-mavi rəngli qiymətli daş. подробнее
LACİVƏRDİ
sif. [fars.] Tünd-mavi rəngli, lacivərd rəngində; göy. подробнее
LACİVƏRDLİK
is. Lacivərd rəngində olma; tünd-mavilik, göylük.
LAÇIN
is. 1. Keçmişdə quş ovlamaq üçün saxlanılan şahin cinsindən yırtıcı, alıcı quş. подробнее
LAD
[rus.] Musiqidə: səs sırasını qurma, səsləri yerləşdirmə üsulu; musiqi əsərinin quruluşu. подробнее
LAƏQƏL, LAƏQƏLLƏN
zərf [ər.] klas. Ən azı, heç olmazsa. Gecə-gündüz hər zaman olsa müsavi, eyd olur; Laəqəl, ey bixirəd, mən görmüşəm yüz ayü il. подробнее
LAƏLAC
sif. və zərf [ər.] Əlacsız, çarəsiz. _Laəlac qalmaq (olmaq) – çarəsiz qalmaq, əlacı kəsilmək, çıxılmaz vəziyyətdə olmaq, məcburiyyət qarşısında qalmaq. подробнее
LAF
is. [fars.] Mükalimə, söhbət, danışıq, söz. подробнее
LAFÉT
[fr.] 1. Top altlığı, top qundağı. 2. Traktor və başqa nəqliyyatın dalına qoşulan yük arabası. подробнее
LAFETLİ
sif. Lafeti olan, lafet qoşulan. Lafetli traktor.
LAĞ
is. [fars.] Rişxənd, istehza, ələ salma, masqara. подробнее
LAĞAN
is. məh. İtə xörək verilən qab.
LAĞBAZ
[fars.] b a x lağçı. LAĞBAZLIQbax lağçılıq. подробнее
LAĞCIL
bax lağçı. Lağcıl adam.
LAĞCILLIQ
bax lağçılıq.
LAĞÇI
is. Rişxəndçi, istehzaçı, adam ələ salan, lağ etməyi sevən adam.
LAĞÇILIQ
is. Adam ələ salma, lağ etməyi sevmə; rişxəndçilik.
LAĞIM
is. 1. Yeraltı yol, yer altında qazılmış üstüörtülü xəndək. подробнее
LAĞIMATAN
bax lağımçı. Qız gördü ki, lağımçı gəlir. подробнее
LAĞIMÇI
is. 1. Yeraltı yol qazıyan usta; lağımatan. подробнее
LAĞIMÇILIQ
is. Lağımçının işi, peşəsi, sənəti. Lağımçılıq eləmək.
LAĞIRTI
bax laqqırtı. ..O heç gözlənmədən bu və ya digər qapını açıb girər, saatlarla min cür boş-boş əhvalatlardan danışıb lağırtı vurar. M.İbrahimov.