Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «N» – 926
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
NA NE NI NO NU
 
N
1. Azərbaycan əlifbasının iyirminci hərfi. подробнее
NA
... [fars.] Sözlərin (əsasən isimlərin və sifətlərin) əvvəlinə gətirildikdə inkar və yoxluq mənasında sifət düzəldən və -sız/-siz, -suz/-süz mənasını verən şəkilçidir; məs. подробнее
NAAVAND
sif. və zərf [fars.] Avand olmayan, qolay olmayan, qolaysız. подробнее
NABALİĞ
sif. [fars. na... və ər. baliğ] köhn. Həddi-büluğa çatmamış. подробнее
NABAT
is. [ər.] Meyvə şirəsilə qənd qarışığından hazırlanan şəffaf kristallik şirni növü. подробнее
NABƏCA
sif. və zərf [fars.] köhn. Yersiz, münasibətsiz. подробнее
NABƏKAR
sif. və is. [fars.] köhn. 1. İşə yaramayan, boş. подробнее
NABƏLƏD
sif. və is. [fars. na... və ər. bələd] 1. подробнее
NABƏLƏDLİK
is. Bir yerə, adama, işə bələd olmayan adamın hal və vəziyyəti. подробнее
NABUD
sif. [fars.] köhn. Olmayan, mövcud olmayan. подробнее
NACAQ
is. 1. Enliağızlı, qısasaplı balta. Necə oldusa . подробнее
NACİNS
sif. [fars. na... və ər. cins] 1. Cinsi təmiz olmayan, cinsi pozuq; cinssiz. подробнее
NACİNSLİK
is. Alçaqlıq, nanəciblik, rəzillik. [Nəcəfalı Qarakişiyə:] Elə nacinsliyin, bax, burda da üzə çıxdı. B.Bayramov.
NAÇAQ
sif. [fars.] b a x nasaz 1-ci mənada. Neçə ildir naçağam. подробнее
NAÇAQLAMA
“Naçaqlamaq”dan f.is.
NAÇAQLAMAQ
f. Xəstələnmək, azarlamaq. Gecə Şeyxin yanından mürəxxəs olandan sonra, eşşək səhrada naçaqlayıb vəfat elədi. E.Sultanov.
NAÇAQLIQ
bax nasazlıq 1-ci mənada.
NAÇÁLNİK
is. [rus. naçalğnik] 1. Bir idarəyə, müəssisəyə rəhbərlik edən vəzifəli şəxs; müdir, rəis. подробнее
NAÇAR
sif. və zərf [fars.] Çarəsiz, əlacsız, naəlac. подробнее
NAÇARLIQ
dan. zərf Çarəsizlikdən, əlacsızlıqdan, məcburiyyət qarşısında. подробнее
NAÇİZ
sif. [fars.] köhn. 1. Heç nəsiz. 2. Heç dərəcəsində olan, lap az. 3. Heç bir əhəmiyyəti olmayan.
NADAN
sif. [fars.] 1. Cahil, avam, biliksiz, geridə qalmış, məlumatsız. подробнее
NADANLIQ
is. Cahillik, avamlıq, gerilik, biliksizlik, mədəniyyətsizlik, cəhalət. подробнее
NADÉL
[rus.] tar. 1917-ci il inqilabından qabaq Rusiyada: kənd icmasında hər bir kəndli ailəsinin istifadəsinə verilmək üçün ayrılan kiçik torpaq hissəsi; kəsik. подробнее
NADFİL
is. Xırda dişləri (kərtmələri) olan kiçik yegə.
NADİDƏ
sif. [fars.] köhn. 1. Görünməmiş, misilsiz, bərabəri olmayan. подробнее
NADİNC
sif. 1. Dəcəl, şuluq, dinc oturmayan. Nadinc qız. подробнее
NADİNCLİK
is. 1. Dəcəllik, şuluqluq. Nadinclik etmək. подробнее
NADİR
sif. [ər.] Aztapılan, az təsadüf edilən, az ələ düşən. подробнее
NADİRÜLVÜCUD
sif. [ər.] köhn. Müstəsna, çox az tapılan, nadir hallarda təsadüf edilə bilən. подробнее