Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «S» – 3001
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
SA SE SF SX SI SK SL SM SN SO SP SR SS ST SU SV
 
S
Azərbaycan əlifbasının iyirmi beşinci hərfi. B a x se.
SAAM(LAR)
is. Kola yarımadasında, habelə Norveçin, Finlandiyanın və İsveçin şimalında yaşayan uqrofin dil qrupuna daxil olan xalq.
SAAT
is. [ər.] 1. Gecə-gündüzün iyirmi dörddə birini təşkil edən və 60 dəqiqədən ibarət olan vaxt ölçüsü vahidi. подробнее
SAATBASAAT
zərf Vaxt keçdikcə, saatdan- saata, durmadan artaraq. подробнее
SAATQABI
is. köhn. Saat qoymaq üçün üstü zərli saplarla, güləbətinlə naxışlanmış kisəcik. подробнее
SAATLARCA
bax saatlarla. Saatlarca davam edən qarışıq fikirlər İbrahim xanı məşğul etdi. подробнее
SAATLARLA
zərf Bir neçə saat, uzun müddət. Yağış saatlarla davam etdi. подробнее
SAATLIQ
saylarla yanaşı işlənib, bir işin neçə saata görüldüyü, görülə biləcəyi, yaxud davam etdiyi müddəti bildirir. подробнее
SAATSAZ
is. [ər. saət və fars. ...saz] Saat təmir edən usta. подробнее
SAATSAZLIQ
is. Saatsazın sənəti, peşəsi. [Zeynal:] Mən də ki saatsazlığımla səndən çox qazanmıram. Ə.Haqverdiyev.
SABAH
is. [ər.] 1. Günün başlanğıcı, günün ilk saatları; səhər, sübh. подробнее
SABAH-BİRİGÜN
zərf Yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə, yaxınlarda.
SABAHDAN
zərf 1. Sabah başlanan kimi, günün başlanğıcından, günün ilk saatlarından; səhərdən. подробнее
SABAHGÜLÜ
is. bot. Üzərinə günəş işığı düşdükdə açılan, kölgədə isə gülləri bükülən birillik gül bitkisi.
SABAHKI
1. zərf Ertəsi günü, sabahısı. Sabahkı günü bir kəllə qənd alıb məni bağışladı və günahımdan keçdi. подробнее
SABAHLIQ
is. və sif. 1. Sabah görüləcək, sabah olacaq. подробнее
SABAH-SABAH
zərf Səhər tezdən, sübh ertədən, gün təzəcə başlayanda. подробнее
SABİQ
sif. [ər.] Əvvəldə olmuş, keçmişdə olmuş; keçmiş, köhnə, əvvəlki. подробнее
SABİQƏN
zərf [ər.] köhn. Bundan əvvəl, keçmiş, qabaq. подробнее
SABİT
sif. [ər.] 1. Hərəkət etməyən, hərəkətsiz, daim bir qərarda duran (qalan), dəyiş- məyən, tərpənməz; daimi. подробнее
SABİTQƏDƏM
sif. [ər.] Sözünün, fikrinin, vədinin üstündə möhkəm duran, sözündən, vədindən dönməyən; səbatlı, möhkəm. подробнее
SABİTLƏŞDİRİLMƏ
“Sabitləşdirilmək”- dən f.is.
SABİTLƏŞDİRİLMƏK
məch. Sabit (1-ci mənada) hala salınmaq.
SABİTLƏŞDİRMƏ
“Sabitləşdirmək”dən f.is.
SABİTLƏŞDİRMƏK
t-li. Sabit (1-ci mənada) hala salmaq.
SABİTLƏŞMƏ
“Sabitləşmək”dən f.is.
SABİTLƏŞMƏK
f. Sabit olmaq, sabit hala gəlmək.
SABİTLİK
is. Sabit şeyin hal və vəziyyəti; daimilik, dəyişməzlik. подробнее
SABOTÁJ
[fr. sabotage] Qəsdən işləməmək və ya işi pozmaq yolu ilə işə mane olma.
SABOTAJÇI
is. Sabotaj edən, sabotajla məşğul olan adam.