Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «T» – 2148
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
TA TE TF TI TO TR TU
 
T
Azərbaycan əlifbasının iyirmi yeddinci hərfi. B a x te.
TA
əd. 1. Bir şeyin başlandığı nöqtəni bildirir; lap (ondan sonrakı isim çıxışlıq halda olur). подробнее
TAAM
is. [ər.] 1. Xörək, yemək, bişmiş. Taam bişirmək. подробнее
TAARÜF
is. [ər.] Bir-birini tanıma, birbiri ilə tanış olma, bir-birini tanıma.
TAB
is. [fars.] Güc, qüvvət, taqət. Əlinin tabı yoxdur. подробнее
TABAQ
is. Düyü, buğda və s. hövsərləmək, yaxud şey qoymaq və ya başqa məqsədlər üçün enli taxtadan oyulmuş ağacdan hazırlanan dayaz, girdə, ya uzunsov qab. подробнее
TABAQÇA
is. Kiçik tabaq, balaca tabaq. Tabaqçada xəmir yoğurmaq.
TABAQÇALANMA
“Tabaqçalanmaq”dan f.is.
TABAQÇALANMAQ
bax tabaqlanmaq. Qızılgül axçalandı; Gülü tabaqçalandı; Can verəndə gəlmədin; Qəbrim də mıxçalandı. (Bayatı).
TABAQÇI
is. köhn. 1. Tabaqda şey gəzdirib satan adam. подробнее
TABAQLANMA
“Tabaqlanmaq”dan f.is.
TABAQLANMAQ
f. Tabaq kimi enli – yastı olmaq; açmaq. Vaxt yetişib vədə çatanda, qızılgül kolları da düymələnib qönçələnir, sonra tabaqlanıb açır, bağçanın təmtərağını artırırdı. подробнее
TABAN
is. [fars.] köhn. Parlaq, parıldayan, işıqlı.
TABASARANLAR
cəm Dağıstanın Tabasaran və Xiv rayonlarında yaşayan, iberQafqaz dillərinin ləzgi qrupuna daxil olan bir dildə danışan kiçik xalq və bu xalqa mənsub adamlar.
TABAŞİR
is. [fars.] Kimya, rezin və s. sənaye sahələrində işlədilən yumşaq ağ əhəngdaşı. подробнее
TABAŞİRLİ
sif. 1. Tabaşir tozu qonmuş, tabaşirə bulanmış. подробнее
TABE
is. [ər.] Başqasının tabeliyində, hökm və iradəsi altında olan, ondan asılı olan, onsuz heç bir şey edə bilməyən, tabe olan. подробнее
TABEİYYƏT
[ər.] köhn. bax tabelik. [Şah:] Mirzə Təqi xan, mən də istəmirəm, mənim tabeiyyətimdə olan məmləkətdə zülm olsun. C.Cabbarlı.
TÁBEL
[alm. Tabella] 1. Cədvəl. 2. Fəhlə və qulluqçuların işə gəlibgetmələrini qeydə almaq üçün jetonlu lövhə (habelə jetonun özü) və ya dəftər. Tabelə qol çəkmək.
TABELÇİ
is. İdarə və müəssisələrdə işçilərin işə gəlib-getmələrinin tabel üzrə uçotunu aparan işçi.
TABELİ
sif.: tabeli mürəkkəb cümlə qram. – budaq cümləsi baş cümləyə tabe olan mürəkkəb cümlə; məs. подробнее
TABELİK
is. Tabe olma, asılılıq, tabeiyyət. _ Tabelik göstərmək – tabe olmaq. подробнее
TABESİZ
sif.: tabesiz mürəkkəb cümlə qram. – iki və daha artıq müstəqil cümlədən düzələn mürəkkəb cümlə; məs. подробнее
TABLAMA
“Tablamaq”dan f.is.
TABLAMAQ
bax tablaşmaq. Bu dərdə tablamaq müşkül olsa da; Eşqsiz ürəyi daş sanıram mən. подробнее
TABLAŞMA
“Tablaşmaq”dan f.is.
TABLAŞMAQ
f. Tab gətirmək, davam gətirmək, dözmək, tablamaq. подробнее
TABLI
sif. Dözümlü, dayanıqlı, davam gətirən, davamlı. подробнее
TABLÓ
[fr. tableau] 1. rəss. Şəkil, rəsm, iri şəkil. подробнее
TÁBOR
is. 1. Bir yerdən başqa yerə köçən qaraçı dəstəsi, habelə onların düşərgəsi, atarabası. подробнее