Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «U» – 427
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
UC UD UF UX UK UQ UL UM UN UP UR US UT UV UY UZ
 
U₁
Azərbaycan əlifbasının iyirmi səkkizinci hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.
U₂
nida. 1. Uğultu səsinə təqlid kimi işlənir (adətən uzadılaraq deyilir – u-u-u-u, u-u-u). подробнее
UCA
sif. 1. Yüksək, hündür. Uca boy. Uca bina. подробнее
UCABOY(LU), UCAQAMƏT(Lİ)
sif. Boyu uca, boylu-buxunlu, qədd-qamətli. подробнее
UCADAN
zərf 1. Bərkdən, yüksəkdən, zildən. Ucadan danışmaq. подробнее
UCALAN
f.sif. Uzaqdan görünən, qalxan, yüksələn (uca bina, ağac və s. подробнее
UCALANDIRMA
“Ucalandırmaq”dan f.is.
UCALANDIRMAQ
f. Ucaltmaq, yüksəltmək, uca etmək, qaldırmaq. подробнее
UCALANMA
“Ucalanmaq”dan f.is.
UCALANMAQ
f. Ucalmaq, yüksəlmək, yüksəklərə qalxmaq, uca olmaq. подробнее
UCALAŞMA
“Ucalaşmaq”dan f.is.
UCALAŞMAQ
f. Yüksəlmək, getdikcə qalxmaq, ucalmaq. Səs ucalaşdı, qoymayın! Millət oyaşdı, qoymayın! M.Ə.Sabir.
UCALDILMA
“Ucaldılmaq”dan f.is.
UCALDILMAQ
“Ucaltmaq”dan məch.
UCALIQ
is. 1. Yüksəklik, hündürlük. Dağın ucalığı. подробнее
UCALMA
“Ucalmaq”dan f.is.
UCALMAQ
f. 1. Daha da yüksəlmək, qalxmaq, yuxarıya doğru artmaq. подробнее
UCALTMA
“Ucaltmaq”dan f.is.
UCALTMAQ
f. 1. Yüksəltmək, daha uca etmək, qaldırmaq, getdikcə hündürlüyünü artırmaq (bina və s. подробнее
UCAMƏRTƏBƏLİ
sif. 1. Uca, yüksək, hündür, çoxmərtəbəli. подробнее
UCBATINDAN
zərf ...səbəbindən, ...üzündən, ...təqsiri üzündən, . подробнее
UC-BUCAQ
is. Kənar, son hədd, həddhüdud. Bu bizimçün elə bir dünya idi ki, ucubucağı yox idi. подробнее
UC-BUCAQSIZ
sif. Ucu-bucağı olmayan, hədd-hüdudu olmayan; çox geniş, intəhasız. подробнее
UCDAN-QIRAQDAN, UCDAN-QULAQDAN
zərf Başqalardan, özgələrdən; bilavasitə deyil, bilvasitə. подробнее
UCDANTUTMA
zərf və sif. Fərq qoymadan, ayırmadan, arada buraxmadan, hamını, başdan-başa, bilavasitə bir-birinin ardınca, bir-bir. подробнее
UCQAR
is. Bir yerin ən uzaq hissəsi, kənarı. Nigar nə Koroğluya baxdı, nə dəlilərə baxdı, yavaş-yavaş təpənin lap ucqarlarına gəldi. подробнее
UCLUQ
is. Bir şeyin ucuna keçirilən, taxılan, geydirilən adətən konusşəkilli qalpaqcıq. Karandaş ucluğu. Mərmi ucluğu.
UCSUZ-BUCAQSIZ
bax uc-bucaqsız. Ucsuz-bucaqsız tarlalar. подробнее
UCUBİZ
sif. Ucu biz kimi olan, ucuşiş, ucu getdikcə nazikləşən. Ucubiz burun.
UCUİTİ
sif. Ucu iti olan, ucuşiş. Ucuiti dəmir. Ucuiti yaba.