Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «V» – 659
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
VA VE VI VO VT VU
 
V
Azərbaycan əlifbasının otuzuncu hərfi. Bax ve.
VA
bax vah.
VABAL
bax vəbal.
VABƏSTƏ
sif. [fars.] klas. Bağlı, əlaqədar, asılı. подробнее
VABƏSTƏLİK
is. Bağlılıq, əlaqədarlıq, asılılıq. Vabəstəlikdən bəlkə qurtulaq; Açıla qoldan bu tənabımız. Şəhriyar.
VACİB
sif. [ər.] Yerinə yetirilməsi mütləq lazım olan, labüd olan, zəruri, ən mühüm. подробнее
VACİBAT
is. [ər. “vacib” söz. cəmi] köhn. Din və köhnə adab baxımından yerinə yetirilməsi və ya riayət edilməsi vacib olan işlər. подробнее
VACİBLİ
bax vacib. [Salman bəy:] Bu gecə saat birəcən yazmışam, genə qurtara bilməmişəm. Hamısı vacibli kağızlardı. N.Vəzirov.
VACİBLİK
is. Yerinə yetirilməsi vacib, məcburi olma; lazımlıq, labüdlük. подробнее
VADAR
[fars.] Məcbur, məcburiyyət qarşısında qalan. подробнее
VADİ
is. [ər.] 1. İki dağ arasında böyük, uzun çuxur, düzən. подробнее
VÁFLİ
[alm.] Üzərində dama-dama naxışlar olan yüngül peçenye növü (bəzən içinə dondurma və s. tökmək üçün qovuq şəklində olur).
VAGİNİ́ZM
is. [lat.] Qadınlarda xarici cinsiyyət orqanlarının yüksək həssaslığı.
VAGİR
is. [fars.] köhn. Bir, yaxud bir neçə şəxs tərəfindən növhə, mərsiyə, yaxud nəğmə oxunarkən son beyti və ya beytləri təkrar edən adam.
VAGİRƏ
is. [fars.] köhn. Bir neçə şəxs tərəfindən təkrar olunan son beyt və ya beytlər.
VAGİRLİK
is. köhn. Vagirin işi. _Vagirlik etmək – başqası tərəfindən oxunan növhənin, mərsiyənin, yaxud nəğmənin son beytini təkrar etmək. подробнее
VAGÜZAR
[fars.]: vagüzar etmək köhn. – həvalə etmək, tapşırmaq; birinin üzərinə, öhdəsinə qoymaq. подробнее
VAĞ
is. 1. zool. Əsasən balıqla qidalanan uzundimdik quş. подробнее
VAĞAM
sif. məh. 1. Həddindən artıq yetişmiş, vaxtı ötmüş, vaxtında biçilməmiş və ya dərilməmiş. подробнее
VAĞAMLAMAQ
f. 1. B a x vağanımaq. 2. Rütubətdən pozulmaq, tökülmək.
VAĞANIMAQ
f. Ötmək, vaxtında biçilməyib və ya dərilməyib qalmaq. подробнее
VAĞANIMIŞ
f.sif. Həddindən artıq yetişmiş, vaxtı ötmüş, vaxtında biçilməmiş və ya dərilməmiş. подробнее
VAĞZÁL
[ing.] Sərnişinlərə xidmət etmək üçün dəmiryol stansiyasında xüsusi bina. подробнее
VAĞZALI
is. mus. Azərbaycan xalq oyun havalarından birinin adı.
VAH
bax vay 1-ci mənada.
VAHƏ
is. [ər.] Böyük səhra və ya çöl ortasında suyu və yaşıllığı olan sahə. подробнее
VAHƏSRƏTA
nida [ər.] klas. Həsrət, təəssüf bildirir. подробнее
VAHİD
[ər.] 1. sif. Ancaq bir, tək, yeganə. Onun vahid bir oğlu var. подробнее
VAHİDLİK
is. 1. Təklik. Ürfan nəğməsi deyir Allah vahidliyindən; O böyük Xacə Hafiz süsləndirir ürfanı. подробнее
VAHİMƏ
is. [ər.] Xəyala gələn qorxulu şeylər, hövl. подробнее