AB(B)ASI

AB(B)ASI is. [xüs. is.-dən] 1. Dördşahılıq (iyimiqəpiklik) metal pul. Cibimdə bir abbası pulum var. – [Hacı Qara:] Bu kasad bazarda mənim bir şahım yoxdur, abbasını haradan alıram? M.F.Axundzadə. 2. tar. İranda Şah Abbas dövrünə aid sikkə (gümüş pul).

Author: Obastan; Publisher: Obastan