Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «Ö» – 61
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
ÖC ÖL ÖM ÖN ÖR ÖT ÖV ÖY ÖZ
 
ÖCAL
intiqam alma, əvəz çıxma.
ÖCALAN
intiqam alan, intiqamçı, qisas alan.
ÖLMƏZ
həmişə yaşayan; əbədi, həmişəlik.
ÖMƏR
həyati, ölməzlik, dirilik, canlılıq (II xəlifənin adı).
ÖMRÜM
mənim ömrüm, mənim həyatım.
ÖMÜR
həyat. “Həyat” qadın adının kişi üçün variantı.
ÖMÜRALI
Əli həyatı, Alı ömrü.
ÖMÜRƏLİ
Əli həyatı, Alı ömrü.
ÖMRALI
Əli həyatı, Alı ömrü.
ÖMRƏLİ
Əli həyatı, Alı ömrü.
ÖMÜRBAY
ömrün bəyi, hökmdarı; ömrün qidavericisi.
ÖMÜRBƏY
ömrün bəyi, hökmdarı; ömrün qidavericisi.
ÖMÜRTAY
ömürə bərabər, ömürə tay olan oğul; ömür dağı.
ÖNAL
yüksək, uca.
ÖNCÜL
qabaqcıl; başçı, öndə gedən, başçılıq edən.
ÖNDƏR
həmişə öndə olan; qabaqcıl, lider, rəhbər.
ÖNƏR
öncül ər, qabaqcıl qəhrəman.
ÖNƏRAĞA
öncül ər olan ağa; qabaqcıl qəhrəman olan ağa.
ÖNƏRBƏY
öncül ər olan bəy; qabaqcıl qəhrəman olan bəy.
ÖNƏRXAN
öncül ər olan xan, qabaqcıl qəhrəman olan xan.
ÖNGÜN
əvvəlki gün, ötən gün, keçən gün.
ÖRGÜN
taxt, taxt-tac, səltənət.
ÖRXAN
bax: Orxan.
ÖRXUN
ər hun, igid, qəhrəman hun.
ÖRNƏK
nümunə, nümunə olan; həmişə qabaqcıl olan.
ÖTƏR
qabağa keçər, qabaqcıl olar, hamını geridə qoyar.
ÖTƏRXAN
qabağa ötən, gəlib-keçən xan; oxuyan xan.
ÖTGÜN
üstün; ötən, keçən; qüvvətli.
ÖTKÜN
üstün; ötən, keçən; qüvvətli.
ÖTGÜNƏ
üstün; ötən, keçən; qüvvətli.