Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «Ü» – 50
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
ÜB ÜF ÜL ÜM ÜN ÜR ÜV ÜZ
 
ÜRFƏT
yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan.
ÜBEYD
balaca qul, kiçik kölə, bəndə; tabe olmayan; adam, insan («Əbd» sözündəndir).
ÜVEYD
balaca qul, kiçik kölə, bəndə; tabe olmayan; adam, insan («Əbd» sözündəndir).
ÜBEYDƏ
balaca qul, kiçik kölə, bəndə; tabe olmayan; adam, insan («Əbd» sözündəndir).
ÜVEYDƏ
balaca qul, kiçik kölə, bəndə; tabe olmayan; adam, insan («Əbd» sözündəndir).
ÜMMAN
okean, böyük dəniz; geniş su hövzəsi.
ÜMMANƏ
okean, böyük dəniz; geniş su hövzəsi.
ÜMİD
güman; çarə; həsrət, intizar.
ÜMİDƏ
güman; çarə; həsrət, intizar.
ÜMÜDƏ
güman; çarə; həsrət, intizar.
ÜMİDİYYƏ
güman; çarə; həsrət, intizar.
ÜMİDALI
Əli gümanı, Alı həsrəti.
ÜMÜDƏLİ
Əli gümanı, Alı həsrəti.
ÜMİDGAH
ümid, umud, pənah yeri.
ÜMÜDGAH
ümid, umud, pənah yeri.
ÜMİDVAR
ümidli olma, ümid etmə; arxayın olma.
ÜMÜDVAR
ümidli olma, ümid etmə; arxayın olma.
ÜMİDYAR
ümid etmənin dostu, ümidin yoldaşı.
ÜRFAN
bilik, mərifət; ariflik; yaxşılıq.
ÜRFANƏ
bilik, mərifət; ariflik; yaxşılıq.
ÜVEYS
qurd balası, canavar balası; igid, qəhrəman.
ÜFİQ
görünən göy qübbəsi; ənginlik.
ÜFÜQ
görünən göy qübbəsi; ənginlik.
ÜFİQƏ
görünən göy qübbəsi; ənginlik.
ÜFÜQƏ
görünən göy qübbəsi; ənginlik.
ÜLFƏDDİN
dinin ülfəti, əlaqəsi, dostluğu.
ÜLFƏT
dostluq, yaxınlıq; birinə qəlbən bağlanma.
ÜLVAN
məktubun əvvəli; lovğalıq.
ÜLVANƏ
məktubun əvvəli; lovğalıq.
ÜLVİ
ali, uca, yüksək; göylə bağlı olan; İlahi.