Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «İ» – 221
İBA
razı olmama, qəbul etməmə; imtina.
İBAD
Allahın qulları, bəndələri.
İBADULLA
Allahın qulları, kölələri, bəndələri.
İBARƏT
mütəşəkkil, düzəlmiş, tərtib olunmuş.
İBİ
"İbrahim" adının əzizləmə forması.
İBİŞ
"İbrahim" adının əzizləmə forması.
İBNİAMİN
Aminin oğlu, Aminin övladı.
İBRAHİM
atam yüksəkdir; xalqların atası (Yəhudi peyğəmbəri olan "Avraam" adının ərəbləşmiş forması).
İBREYİM
atam yüksəkdir; xalqların atası (Yəhudi peyğəmbəri olan "Avraam" adının ərəbləşmiş forması).
İBRAHİMXƏLİL
dost İbrahim, sevimli İbrahim.
İBRƏT
nümunə; nəsihət, öyüd.
İCAZ
qısaltma; siyahı (Zənnimizcə, ad “möcüzə” mənasında olan “ecaz” sözünün dəyişdirilmiş formasıdır).
İDEAL
ən yüksək məqsəd; qayə, amal.
İDMAN
orqanizmi möhkəmlətmək məqsədilə edilən bədən hərəkətləri.
İDRAK
dərk etmə, başa düşmə.
İDRİS
öyrənmək (Əfsanəvi peyğəmbərlərdən, qədim y. "Hadras" adının ərəbləşmiş forması).
İFAQ
sağalma, yaxşılaşma, səhhəti düzəlmə.
İFAQƏT
sağalma, yaxşılaşma, səhhəti düzəlmə.
İFFƏTƏLİ
saf Əli, təmiz Əli.
İFTAR
oruc açma, oruc açma vaxtı və bu zaman yeyilən yemək.
İFTİXAR
fəxr, fəxr etmə; öyünmə, şərəf hesab etmə.
İGİD
qoçaq, qəhrəman, bahadır.
İGİDCAN
qoçaq, qəhrəman, cəsur olan kişi.
İGİDƏLİ
igid Əli, qorxmaz Əli, cəsur Alı.
İGİDALI
igid Əli, qorxmaz Əli, cəsur Alı.
İGİDƏR
qoçaq, qəhrəman, cəsur olan kişi.
İGİDXAN
qoçaq, cəsarətli, cəsur xan.
İGİDPAŞA
igid paşa, qəhrəman paşa; igid kimi oğlan.
İHLİMAN
bax: Əhliman.
İHSAN
bəxşiş, pay, hədiyyə. Bax: Ehsan.