Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «Ş» – 365
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
ŞA ŞE ŞI ŞO ŞU ŞÖ ŞÜ Şİ ŞƏ
 
ŞABAN
Ərəb qəməri təqviminin VIII ayı.
ŞƏBAN
Ərəb qəməri təqviminin VIII ayı.
ŞABƏDDİN
gənc din; dinin igidi, din qəhrəmanı; meteor; gözəl oğlan.
ŞABİDDİN
gənc din; dinin igidi, din qəhrəmanı; meteor; gözəl oğlan.
ŞABI
cavana aid, gəncə məxsus; dəliqanlı, igid.
ŞAD
xanın varisliyə hüququ olmayan qardaş və oğlanlarına verilən qədim türk titulu.
ŞADAĞA
şad (xanın varisliyə hüququ olmayan oğlanlarına verilən titul) Ağa; həmişə şən olan ağa.
ŞADALI
varis olmayan Əli oğlu, varis olmayan Alı övladı.
ŞADƏLİ
varis olmayan Əli oğlu, varis olmayan Alı övladı.
ŞADAN
sevincək, xoşbəxt, sevincli; sevilənlər, şadlananlar.
ŞADBƏY
varis olmayan bəy.
ŞADƏDDİN
dinin sevinci, dinin şadlığı; din övladı.
ŞADƏTDİN
dinin sevinci, dinin şadlığı; din övladı.
ŞADƏT
"Şəhadət" (bax) adının qısaldılmış forması.
ŞADXAN
şad olan xan; sevinən xan, fərəhli xan.
ŞADİ
sevinc, xoşbəxtlik, şadlıq, səadət, nəşə.
ŞADİYƏ
sevinc, xoşbəxtlik, şadlıq, səadət, nəşə.
ŞADYA
sevinc, xoşbəxtlik, şadlıq, səadət, nəşə.
ŞADİMAN
şad adam, sevinən adam, fərəhli şəxs.
ŞADMAN
şad adam, sevinən adam, fərəhli şəxs.
ŞADKAM
arzusuna çatmış, xoşbəxt.
ŞADULLA
Allahın xoşbəxti, Tanrının şad olanı; Allah övladı.
ŞAFADDİN
dinin şəfa verəni, sağaldanı; sağaldan din.
ŞAFƏDDİN
dinin şəfa verəni, sağaldanı; sağaldan din.
ŞAFİDDİN
dinin şəfa verəni, sağaldanı; sağaldan din.
ŞAFALI
şəfa verən, sağaldan.
ŞAFİQ
rəhmli, rəhmdil, şəfqətli, ürəyiyanan.
ŞOFİQ
rəhmli, rəhmdil, şəfqətli, ürəyiyanan.
ŞAFİQƏ
rəhmli, rəhmdil, şəfqətli, ürəyiyanan.
ŞƏFİQƏ
rəhmli, rəhmdil, şəfqətli, ürəyiyanan.