Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AŞ» – 12
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AŞİQ
sevən, vurğun, sevmiş, sevgili.
AŞİQƏ
sevən, vurğun, sevmiş, sevgili.
AŞİNA
“Aqşin” adından yaranmışdır. “Böyük dişi boz qurd”... «nəcib canavar» mənasındadır.
AŞİR
məhərrəm ayının 10-cu günü (661-ci ildə Kərbəlada İmam Hüseyn və tərəfdarlarının qətlə yetirildiyi gündür). Adətən, bu gündə doğulan uşaqlara verilir.
AŞUR
məhərrəm ayının 10-cu günü (661-ci ildə Kərbəlada İmam Hüseyn və tərəfdarlarının qətlə yetirildiyi gündür). Adətən, bu gündə doğulan uşaqlara verilir.
AŞURA
məhərrəm ayının 10-cu günü (661-ci ildə Kərbəlada İmam Hüseyn və tərəfdarlarının qətlə yetirildiyi gündür). Adətən, bu gündə doğulan uşaqlara verilir.
AŞUREY
məhərrəm ayının 10-cu günü (661-ci ildə Kərbəlada İmam Hüseyn və tərəfdarlarının qətlə yetirildiyi gündür). Adətən, bu gündə doğulan uşaqlara verilir.
AŞQIN
üstün gələn, qalib gələn.
AŞKİN
üstün gələn, qalib gələn.
AŞKİNA
üstün gələn, qalib gələn.
AŞURALI
bax: Aşur və Əli.
AŞURƏLİ
bax: Aşur və Əli.