Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AC» – 1
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ACAR
xalq və bu xalqa mənsub adam; qarışdırılmış; seçilmiş.