Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AF» – 25
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AFAT
gözəllər; bədbəxtlik, fəlakət; müsibətlər.
AFDİL
üstün, artıq, çox gözəl.
AFTİL
üstün, artıq, çox gözəl.
AFƏRBƏY
işıqlı bəy (bax: Afər); "Afər bəy" adındandır.
AFƏRXAN
işıqlı xan; "Afər xan" adındandır.
AFƏRŞAD
yaradandan törəyən; Günəş övladı.
AFƏTDİN
dinin gözəlliyi, cazibədarlığı, rəngarəngliyi.
AFİF
bax: Əfif, Əfifə.
AFİFƏ
bax: Əfif, Əfifə.
AFİK
dünyanı gəzib dolaşan; səxavət; elmdə yüksələn.
AFİQ
dünyanı gəzib dolaşan; səxavət; elmdə yüksələn.
AFİQƏ
dünyanı gəzib dolaşan; səxavət; elmdə yüksələn.
AFİYƏ
dünyanı gəzib dolaşan; səxavət; elmdə yüksələn.
AFİL
çıxan Günəş, doğan Günəş.
AFİLƏ
çıxan Günəş, doğan Günəş.
AFİYƏDDİN
dinin sağlamlığı; atəşin qəlbli; dinin gücü, qüvvəsi.
AFYƏDDİN
dinin sağlamlığı; atəşin qəlbli; dinin gücü, qüvvəsi.
AFİZ
«Hafiz» adının (bax) təhrif olunmuş forması.
AFİZƏ
«Hafiz» adının (bax) təhrif olunmuş forması.
AFLAN
bəfər (fərqli), işıqlı; nurlu.
AFRAZ
məğrur, lovğa; yüksək, uca.
AFŞAR
çevik, ovçuluğu sevən; qədim türk tayfalarından biri.
AFŞİN
döyüş zamanı istifadə olunan geyim, süngü, silah. Keçmiş Türküstanda hökmdar titulu.
AFTANDİL
günəş ürəkli, atəşin qəlbli.
AFŞAR
çevik, cəld; ovçuluğu sevən (Oğuz tayfalarından birinin adı).