Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AH» – 3
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AHƏNGƏR
dəmirçi, dəmir işləri ilə məşğul olan.
AHİL
hakim, hökmdar.
AHİLƏ
hakim, hökmdar.