Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AM» – 29
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AMAL
əməllər, işlər, arzular; q. yəh. sevimli ceyran.
AMALƏ
əməllər, işlər, arzular; q. yəh. sevimli ceyran.
AMALİYA
əməllər, işlər, arzular; q. yəh. sevimli ceyran.
AMALYA
əməllər, işlər, arzular; q. yəh. sevimli ceyran.
AMALXAN
bax: Amal və Xan; arzu edilən xan.
AMAN
rəhm, şəfqət, mərhəmət; etimad, inam.
AMƏN
rəhm, şəfqət, mərhəmət; etimad, inam.
AMANƏ
rəhm, şəfqət, mərhəmət; etimad, inam.
AMANA
rəhm, şəfqət, mərhəmət; etimad, inam.
AMANGƏLDİ
bağışlanan doğuldu, rəhm olunan gəldi.
AMANXAN
bax: Aman və Xan; bağışlayan xan.
AMANULLA
Allahın mərhəməti, Tanrının etimadı.
AMAR
sakit, xoşbəxt, qayğısız.
AMAŞ
q.t. "Amaçur" adının qısaldılmış forması (çur-hərbi titul, sərkərdə).
AMİD
ağsaqqal, başçı, rəis; ağbirçək.
AMİDƏ
ağsaqqal, başçı, rəis; ağbirçək.
AMİL
tapşırığa əməl edən, icraçı; vəkil edilmiş.
AMİLƏ
tapşırığa əməl edən, icraçı; vəkil edilmiş.
AMİN
təhlükəsiz; "Ay Allah, qəbul et!".
AMİNƏ
təhlükəsiz; "Ay Allah, qəbul et!".
AMİR
buyuran, əmr edən; başçı, böyük.
AMİRƏ
buyuran, əmr edən; başçı, böyük.
AMİYƏT
sadə adamlar, kütləyə aid olan.
AMRAH
sevimli (qədim türk adlarındandır); sevgili, dost.
AMRAK
sevimli (qədim türk adlarındandır); sevgili, dost.
AMUL
sakit, mülayim; nəzakətli, intizamlı, ədəbli.
AMULƏ
sakit, mülayim; nəzakətli, intizamlı, ədəbli.
AMUR
Məhəbbət ilahəsi (Qədim Roma); iri çay. Anan başa düşən, anlayan, qanan, yada salan.
AMURƏ
Məhəbbət ilahəsi (Qədim Roma); iri çay. Anan başa düşən, anlayan, qanan, yada salan.