Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AN» – 5
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ANAR
anlayar, başa düşər, yada salar.
ANARƏ
anlayar, başa düşər, yada salar.
ANATOLLU
"şərq" mənasında olan Anadolu (Kiçik Asiyanın qədim adı) adının dəyişdirilmiş forması. "Anaddulu" deməkdir.
ANADOLU
"şərq" mənasında olan Anadolu (Kiçik Asiyanın qədim adı) adının dəyişdirilmiş forması. "Anaddulu" deməkdir.
ANLAR
anlayar, başa düşər, düşünər.