Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AS» – 8
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ASƏF
Allah mühakimə etdi, Tanrı hökm verdi; vəzir, nazir; ağıllı, tədbirli.
ASİ
itaət etməyən, üsyan edən.
ASİF
güclü külək, qasırğa.
ASİFƏ
güclü külək, qasırğa.
ASİM
müdafiə edən, müdafiəçi; ismətli, namuslu.
ASİMƏ
müdafiə edən, müdafiəçi; ismətli, namuslu.
ASİMAN
göy, səma, göy qübbəsi.
ASLAN
şir; igid, qoçaq, qəhrəman.