Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AY» – 24
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AYAR
ürəyiaçıq, gülərüzlü; itigözlü; məhsuldar.
AYATXAN
"Ayət//Ayat xan" birləşməsindən yaranmışdır. "Ayat, Ayət" Ayələr ("Quran" ayələri) deməkdir.
AYƏTXAN
"Ayət//Ayat xan" birləşməsindən yaranmışdır. "Ayat, Ayət" Ayələr ("Quran" ayələri) deməkdir.
AYATULLA
Allahın nişanəsi, rəmzi; dini titul.
AYƏTULLA
Allahın nişanəsi, rəmzi; dini titul.
AYAZ
qışda şaxtalı və aylı gecə; quru, şaxtalı, soyuq hava.
AYAZƏ
qışda şaxtalı və aylı gecə; quru, şaxtalı, soyuq hava.
AYBƏK
Ayın bəyi, əmiri, rəhbəri, gözəl, sevimli.
AYBƏY
Ayın bəyi, əmiri, rəhbəri, gözəl, sevimli.
AYBƏYİ
Ayın bəyi, əmiri, rəhbəri, gözəl, sevimli.
AYCAN
Ay qədər; Aya bənzər can.
AYCANƏ
Ay qədər; Aya bənzər can.
AYDƏMİR
Ay kimi saf dəmir; möhkəm.
AYDIN
Aydan törəyən; işıqlı, parlaq; bəlli; ziyalı, savadlı. Türkiyədə vilayət və şəhər adı.
AYXAN
Ay kimi xan (xanım); gözəl xan (ım).
AYXANƏ
Ay kimi xan (xanım); gözəl xan (ım).
AYİN
bəzək, zinət; rəsm, adət, qanun, dəb, üsul; mərasim və s.
AYİNƏ
bəzək, zinət; rəsm, adət, qanun, dəb, üsul; mərasim və s.
AYMAN
Ay adamı, Aydan olan; Ay kimi təmiz və gözəl adam.
AYMANƏ
Ay adamı, Aydan olan; Ay kimi təmiz və gözəl adam.
AYNİ
gözlə bağlı olan, gözə aid; oxşar, eyni olan; mahiyyət.
AYNİYƏ
gözlə bağlı olan, gözə aid; oxşar, eyni olan; mahiyyət.
AYPOLAD
Ay poladı, Ay kimi təmiz polad.
AYVAZ
mətbəx, karvansara xidmətçisi; hərbi gəmidə cərrah köməkçisi; f. sərin külək; zefir.