Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AZ» – 20
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AZAD
sərbəst, ixtiyarı özündə olan, asudə.
AZADƏ
sərbəst, ixtiyarı özündə olan, asudə.
AZADXAH
istəyən; azadlıq uğrunda mübariz.
AZADXAN
bax: Azad və Xan; sərbəst xan, asılı olmayan xan.
AZARPAŞA
igid, qəhrəman Paşa; igid sərkərdə.
AZƏRPAŞA
igid, qəhrəman Paşa; igid sərkərdə.
AZAY
igid, qəhrəman; böyük azlar (etnonim).
AZAYƏ
igid, qəhrəman; böyük azlar (etnonim).
AZƏR
igid azlar, qoçaq azlar; od, atəş, atəşgah (Oda qulluq edən mələk; Günəş ilinin 9-cü ayı).
AZƏRİ
«az» (uz, oğuz) və «ər» (igid, qəhrəman) sözlərindən düzəlmiş, «igid azlar (oğuzlar)»; «oda qulluq edən», «oda sitayiş edən» deməkdir.
AZƏRİN
«az» (uz, oğuz) və «ər» (igid, qəhrəman) sözlərindən düzəlmiş, «igid azlar (oğuzlar)»; «oda qulluq edən», «oda sitayiş edən» deməkdir.
AZİM
qəti qərar verən; əzmkar.
AZİMƏ
qəti qərar verən; əzmkar.
AZMAN
böyük, nəhəng; şalban; qarışıq; az tapılan kişi.
AZMİ
sümüklə əlaqədar olan; köklə, nəsillə əlaqədar olan.
AZMİYƏ
sümüklə əlaqədar olan; köklə, nəsillə əlaqədar olan.
AZNAUR
qəhrəman. Az tayfasının yaşadığı yer.
AZNAVUR
qəhrəman. Az tayfasının yaşadığı yer.
AZOV
eyni adlı şəhər və dənizin adındandır.
AZTƏKİN
az, nadir olan təkin (xanın varisliyə hüququ olası oğluna verilən titul).