Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «C» – 178
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
CA CE CI CO CU
 
CABBAR
cəbr edən, zülm edən, zülmkar.
CABİR
q.t. "cab" (şərəf, ad-san) və "bir" sözlərindən düzəlmiş; bir şərəfli.(ə. Qüdrətli. Bax: Cabbar).
CƏBİR
q.t. "cab" (şərəf, ad-san) və "bir" sözlərindən düzəlmiş; bir şərəfli.(ə. Qüdrətli. Bax: Cabbar).
CABİRƏ
q.t. "cab" (şərəf, ad-san) və "bir" sözlərindən düzəlmiş; bir şərəfli.(ə. Qüdrətli. Bax: Cabbar).
CAHAD
din uğrunda mübarizə, müqəddəs müharibə.
CİHAD
din uğrunda mübarizə, müqəddəs müharibə.
CİHAT
din uğrunda mübarizə, müqəddəs müharibə.
CAHANBAĞIŞ
dünyanı bağışlayan, bəxş edən.
CAHANBAXIŞ
dünyanı bağışlayan, bəxş edən.
CAHANBAXŞ
dünyanı bağışlayan, bəxş edən.
CAHANBƏXŞ
dünyanı bağışlayan, bəxş edən.
CAHANBAN
dünyanı qoruyan, padşah, hökmdar.
CAHANDAR
cahangir, hökmdar, padşah.
CAHANGİR
dünyanı tutan, dünyanı istila edən, işğalçı.
CAHANSUZ
qüdrətli, qüvvətli, əzəmətli hökmdar.
CAHANŞAH
dünyanın şahı, aləmin hökmdarı; Günəş; Tanrı.
CAHİD
cəhd edən, səy edən, çalışan.
CAHİDƏ
cəhd edən, səy edən, çalışan.
CAHİL
savadsız, avam, nadan, anlamaz.
CAİZ
icazəli.
CALAL
böyüklük, əzəmət; cah-calal, təmtəraq.
CƏLAL
böyüklük, əzəmət; cah-calal, təmtəraq.
CALALƏ
böyüklük, əzəmət; cah-calal, təmtəraq.
CƏLALƏ
böyüklük, əzəmət; cah-calal, təmtəraq.
CALALƏDDİN
dinin cəlalı, ululuğu, əzəməti, şan-şöhrəti.
CƏLALƏDDİN
dinin cəlalı, ululuğu, əzəməti, şan-şöhrəti.
CALAY
calayan, birləşdirən; ata-ananı bir-birinə calayan.
CALAYIR
q.t. tayfalarından birinin adı.
CALAYİR
q.t. tayfalarından birinin adı.
CALAİR
q.t. tayfalarından birinin adı.