Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «F» – 269
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
F. FA FE FU
 
FABİL
iş görən, işləyən, təsvir edən.
FABİLƏ
iş görən, işləyən, təsvir edən.
FADİL
bax: Fazil, Fazilə.
FADİLƏ
bax: Fazil, Fazilə.
FAHİM
çox qüvvətli, güclü; etibar və nüfuz sahibi.
FAHİMƏ
çox qüvvətli, güclü; etibar və nüfuz sahibi.
FAXİR
fəxr edən; qiymətli, gözəl, parlaq.
FAXİRƏ
fəxr edən; qiymətli, gözəl, parlaq.
FƏXİRƏ
fəxr edən; qiymətli, gözəl, parlaq.
FAİD
fayda, xeyir, qazanc, mənfəət, gəlir.
FAİDƏ
fayda, xeyir, qazanc, mənfəət, gəlir.
FAİQ
üstün, əla, seçmə.
FAYİQ
üstün, əla, seçmə.
FAİQƏ
üstün, əla, seçmə.
FAYİQƏ
üstün, əla, seçmə.
FAİL
iş görən, yaradan; əməklə məşğul olan.
FAEL
iş görən, yaradan; əməklə məşğul olan.
FAİLƏ
iş görən, yaradan; əməklə məşğul olan.
FAİLİYYƏT
fəallıq; təsirlilik.
FƏALİYYƏT
fəallıq; təsirlilik.
FAİZ
dolu, bol; qalib, müzəffər.
FAYİZ
dolu, bol; qalib, müzəffər.
FAİZƏ
dolu, bol; qalib, müzəffər.
FAYİZƏ
dolu, bol; qalib, müzəffər.
FAİZALI
zəngin Əli; qalib, müzəffər Əli.
FAİZƏLİ
zəngin Əli; qalib, müzəffər Əli.
FAKİR
yoxsul, kasıb; möcüzələr göstərən.
FAKİRƏ
yoxsul, kasıb; möcüzələr göstərən.
FAMƏLİ
Əli rəngi, Əli görkəmli.
FAMİL
ailə, nəsil adı; İlkin mənası “qul sahibi, quldar“ olmuşdur; ə. vaqif, bilən, məlumatlı.