Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «H» – 269
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
HA HE HU
 
HABİL
meh, yel, nəsim (Adəm peyğəmbərin oğlunun adı).
HƏBİL
meh, yel, nəsim (Adəm peyğəmbərin oğlunun adı).
HACABBAS
Hacı Abbas; Həccə getmiş Abbas.
HACIABBAS
Hacı Abbas; Həccə getmiş Abbas.
HACAĞA
Hacı Ağa; Həccə getmiş seyid.
HACIAĞA
Hacı Ağa; Həccə getmiş seyid.
HACALI
Hacı Alı və ya Əli; Həccə getmiş Alı və ya Əli.
HACƏLİ
Hacı Alı və ya Əli; Həccə getmiş Alı və ya Əli.
HACIƏLİ
Hacı Alı və ya Əli; Həccə getmiş Alı və ya Əli.
HACAT
ehtiyaclar; əşyalar; ehtiyac, əşya.
HACƏT
ehtiyaclar; əşyalar; ehtiyac, əşya.
HACƏMİ
Hacı əmi; Həccə getmiş əmi.
HACIƏMİ
Hacı əmi; Həccə getmiş əmi.
HACI
Məkkədə həcc mərasimi icra edənlərə verilən fəxri dini titul.
HACIBABA
Hacı Baba, Həccə getmiş Baba.
HACIBALA
bax: Hacı və Bala.
HACIBƏY
Məkkədəki Kəbəni ziyarət etmiş bəy.
HACIBUTA
Hacı Buta; həccə getmiş qönçə kimi təravətli.
HACIDADAŞ
bax: Hacı və Dadaş.
HACIDAYI
Məkkədəki Kəbəni ziyarət etmiş dayı.
HACIXAN
Həcc ziyarətinə getmiş xan.
HACIXƏLİL
bax: Hacı və Xəlil.
HACIKƏRİM
bax: Hacı və Kərim.
HACIQASIM
bax: Hacı və Qasım; ziyarətə gedən Qasım.
HACIQƏMBƏR
bax: Hacı və Qənbər.
HACIQƏNBƏR
bax: Hacı və Qənbər.
HACIMEHDİ
bax: Hacı və Mehdi; ziyarətə gedən Mehdi.
HACIQULU
Allahın Hacı qulu.
HACIMUXTAR
bax: Hacı və Muxtar.
HACIMURAD
bax: Hacı və Murad.