Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «K» – 138
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
KA KE KN KO KR KU
 
KABUL
t. bacarıqlı; əf. mal anbarı, Əfqanıstanın mərkəzi.
KABUS
qarabasma; dəhşət.
KAFİƏDDİN
dini qane edən, din üçün yetərli.
KAHİN
qədim Misir və israillilərdə qeybdən xəbər verən ruhani.
KAİN
qədim Misir və israillilərdə qeybdən xəbər verən ruhani.
KAHYA
«kahya» sözündən olub «kəndxuda, kəndin başçısı deməkdir.
KƏHYA
«kahya» sözündən olub «kəndxuda, kəndin başçısı deməkdir.
KAİR
bax: Qahir.
KALAM
hikmətamiz söz, nəsihətamiz ifadə.
KAMAL
yetkinlik, kamillik.
KƏMAL
yetkinlik, kamillik.
KAMALƏ
yetkinlik, kamillik.
KƏMALƏ
yetkinlik, kamillik.
KAMALƏDDİN
dinin kamilliyi, yetkinliyi.
KƏMALƏDDİN
dinin kamilliyi, yetkinliyi.
KAMALLI
yetkin olan, nöqsansız, bilikli, əxlaqlı, mənəviyyatca tam olan.
KAMAN
ox atmaq üçün istifadə olunan kaman; musiqi aləti.
KAMANƏ
ox atmaq üçün istifadə olunan kaman; musiqi aləti.
KƏMANƏ
ox atmaq üçün istifadə olunan kaman; musiqi aləti.
KAMANDAR
kamanla silahlanmış, ox atan (Rus-Avropa mənşəli komanda, komandir, komandan, komendant və s. kimi sözlər də "kaman" ilə əlaqədardır. Ox və kamandan ilk dəfə türklər istifadə etmişlər).
KƏMANDAR
kamanla silahlanmış, ox atan (Rus-Avropa mənşəli komanda, komandir, komandan, komendant və s. kimi sözlər də "kaman" ilə əlaqədardır. Ox və kamandan ilk dəfə türklər istifadə etmişlər).
KAMANXAN
kaman kimi xan; kaman çalan xan.
KAMANNUR
kamanın nuru; kamanın işığı, sehri.
KAMANYAR
kamanın dostu, kamanın yoldaşı.
KAMANZAR
kamanın iniltisi, naləsi.
KAMANZƏR
kamanın iniltisi, naləsi.
KAMAYIL
kam (arzu, məqsəd, istək, məram) və “ayıl” felindən yaranmış və “arzum, ayıl” mənasındadır.
KƏMAYIL
kam (arzu, məqsəd, istək, məram) və “ayıl” felindən yaranmış və “arzum, ayıl” mənasındadır.
KAMBAY
bax: Qambay//Qanbay.
KANBAY
bax: Qambay//Qanbay.