Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «L» – 37
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
LA LE LO
 
LABUD
mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri.
LABÜD
mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri.
LABUDƏ
mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri.
LƏBUDƏ
mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri.
LABÜDƏ
mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri.
LAHUTİ
ilahiyyat elminə mənsub; İlahi.
LAYİQ
münasib, yaraşan.
LAYİQƏ
münasib, yaraşan.
LAZAR
“lazar” sözündən olub “optik kvant generatoru” deməkdir.
LAZIM
gərəkli, lüzumlu, vacib, zəruri.
LAZIMAT
gərəkli, lüzumlu, vacib, zəruri.
LAZİMAT
gərəkli, lüzumlu, vacib, zəruri.
LAZİMƏ
gərəkli, lüzumlu, vacib, zəruri.
LEYSAN
güclü yağış, şıdırığı yağış; sel gətirən yağış.
LEYSANƏ
güclü yağış, şıdırığı yağış; sel gətirən yağış.
LƏBİB
ağıllı, zəkalı, sağlam düşüncəli, ehtiyatlı.
LƏBİBƏ
ağıllı, zəkalı, sağlam düşüncəli, ehtiyatlı.
LƏLƏ
keçmişdə varlı ailələrdə oğlanların tərbiyəsi ilə məşğul olan; bəzi yerlərdə böyük qardaşa da "lələ" deyirlər.
LƏLƏBƏY
lələ bəy; böyük qardaş.
LƏNKƏRAN
Azərbaycanın eyni adlı şəhər, dağ, çay və s. adındandır.
LƏTİF
zərif, qəşəng, incə; mülayim, xoş.
LƏTİFƏ
zərif, qəşəng, incə; mülayim, xoş.
LƏTİFƏT
zərif, qəşəng, incə; mülayim, xoş.
LƏZGİ
Dağıstan və Azərbaycanda yaşayan xalqlardan birinin adı.
LƏZİZ
dadlı, ləzzətli, xoşagələn; sevinc, xoşbəxtlik.
LƏZİZƏ
dadlı, ləzzətli, xoşagələn; sevinc, xoşbəxtlik.
LOĞMAN
bütün xəstəlikləri müalicə edən həkim.
LOĞMANƏ
bütün xəstəlikləri müalicə edən həkim.
LÜTFƏDDİN
dinin mərhəməti, dinin rəhmi.
LÜTFƏLİ
Əlinin lütfü, Əlinin mərhəməti.