Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «M» – 664
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
MA ME MI MO MU
 
MAARİF
əldə edilən təhsil, savad, bilik.
MARİF
əldə edilən təhsil, savad, bilik.
MAARİFƏ
əldə edilən təhsil, savad, bilik.
MARİFƏ
əldə edilən təhsil, savad, bilik.
MABUD
ibadət edən (Allahın epitetlərindən biri).
MƏBUD
ibadət edən (Allahın epitetlərindən biri).
MƏHBUD
ibadət edən (Allahın epitetlərindən biri).
MACARXAN
macar xanı; Macar xan; macarıstanlı xan.
MADAR
ən istəkli, ən əziz; arxa, ümidgah.
MADƏR
ana.
MAFƏR
imkan, macal; şəffaf su.
MAHAL
vilayət, böyük inzibati-ərazi vahidi.
MAHƏDDİN
dini ehya edən, dini dirçəldən; dinin beşiyi.
MAHYƏDDİN
dini ehya edən, dini dirçəldən; dinin beşiyi.
MƏHYƏDDİN
dini ehya edən, dini dirçəldən; dinin beşiyi.
MƏHƏDDİN
dini ehya edən, dini dirçəldən; dinin beşiyi.
MƏHİYƏDDİN
dini ehya edən, dini dirçəldən; dinin beşiyi.
MAHİL
ilin, elin Ayı; Ay sifətli oğlan və ya qız.
MAHİLƏ
ilin, elin Ayı; Ay sifətli oğlan və ya qız.
MAHİR
məharətli, bacarıqlı; püxtələşmiş.
MAHİRƏ
məharətli, bacarıqlı; püxtələşmiş.
MAHMUD
təriflənmiş, şöhrətlənmiş; tərifəlayiq.
MAHMUDAĞA
Mahmud ağa; Mahmud kimi ağa.
MAHMUDALI
bax: Mahmud və Əli.
MAHMUDƏLİ
bax: Mahmud və Əli.
MAHMUDBƏY
Mahmud bəy; Mahmud kimi bəy.
MAHMUDXAN
Mahmud xan; Mahmud kimi xan.
MAHUR
Azərbaycanın klassik muğamlarından birinin adı.
MAHURƏ
Azərbaycanın klassik muğamlarından birinin adı.
MAXLUQ
yaradılmış, xəlq olunmuş; xalq.