Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «N» – 382
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
NA NB NE NO NU
 
NÜBARƏK
gözaydınlığı vermə; mübarək olsun.
NABATALI
Nabat Əli, şirin Alı, Əli.
NABATƏLİ
Nabat Əli, şirin Alı, Əli.
NOBATALI
Nabat Əli, şirin Alı, Əli.
NOBATƏLİ
Nabat Əli, şirin Alı, Əli.
NABATİ
bitkiyə aid olan, bitkiyə oxşayan, bitkidən olan.
NƏBATİ
bitkiyə aid olan, bitkiyə oxşayan, bitkidən olan.
NABİL
fəzilətli, zəkalı, zəka sahibi; ağıllı, tərbiyəli, gözəl xasiyyətli.
NƏBİL
fəzilətli, zəkalı, zəka sahibi; ağıllı, tərbiyəli, gözəl xasiyyətli.
NABİLƏ
fəzilətli, zəkalı, zəka sahibi; ağıllı, tərbiyəli, gözəl xasiyyətli.
NƏBİLƏ
fəzilətli, zəkalı, zəka sahibi; ağıllı, tərbiyəli, gözəl xasiyyətli.
NABİR
nəvə.
NABİRƏ
nəvə.
NABİT
böyüyən, yetişən, çiçəklənən, boy atan.
NACİ
nicat tapan, xilas olan; qurtaran, sərbəstliyə çıxan.
NƏCİ
nicat tapan, xilas olan; qurtaran, sərbəstliyə çıxan.
NACİYYƏ
nicat tapan, xilas olan; qurtaran, sərbəstliyə çıxan.
NACİYƏ
nicat tapan, xilas olan; qurtaran, sərbəstliyə çıxan.
NACİB
adlı, sanlı, nəcabətli, alicənab, bağışlanılan.
NACİBƏ
adlı, sanlı, nəcabətli, alicənab, bağışlanılan.
NƏCİBƏ
adlı, sanlı, nəcabətli, alicənab, bağışlanılan.
NADİ
bağıran, çağıran, çığıran, qışqıran; rus.“Nadya” adının ixtisar forması.
NADİYƏ
bağıran, çağıran, çığıran, qışqıran; rus.“Nadya” adının ixtisar forması.
NADİM
şahın, hakimin həmsöhbəti; müsahibini əyləndirməyi bacaran; səmimi yoldaş.
NƏDİM
şahın, hakimin həmsöhbəti; müsahibini əyləndirməyi bacaran; səmimi yoldaş.
NADİMƏ
şahın, hakimin həmsöhbəti; müsahibini əyləndirməyi bacaran; səmimi yoldaş.
NƏDİMƏ
şahın, hakimin həmsöhbəti; müsahibini əyləndirməyi bacaran; səmimi yoldaş.
NADİR
aztapılan, az əldə edilən, qeyri-adi.
NADİRƏ
aztapılan, az əldə edilən, qeyri-adi.
NADİRŞAH
Nadir şah; aztapılan şah, qeyri-adi şah;