Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «R» – 384
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
RA RE RO RU RZ
 
RABİ
bahar, yaz; IV övlad (Bahar da ilin dörd fəslindənövladından biridir).
RƏBİ
bahar, yaz; IV övlad (Bahar da ilin dörd fəslindənövladından biridir).
RABİD
varlığın, mövcudiyyətin sahibi; Allaha sitayişin adı.
RABİL
"rəbb" (Allah, Tanrı; sahib, yiyə) və "il" sözündən düzəlmiş, "elin böyüyü, sahibi" mənasındadır.
RABEL
"rəbb" (Allah, Tanrı; sahib, yiyə) və "il" sözündən düzəlmiş, "elin böyüyü, sahibi" mənasındadır.
RABİLƏ
"rəbb" (Allah, Tanrı; sahib, yiyə) və "il" sözündən düzəlmiş, "elin böyüyü, sahibi" mənasındadır.
RƏBİLƏ
"rəbb" (Allah, Tanrı; sahib, yiyə) və "il" sözündən düzəlmiş, "elin böyüyü, sahibi" mənasındadır.
RABİN
"rəbb" və "bin" övlad sözlərindən düzəlmiş və "Allah oğlu, Tanrı övladı" mənasındadır.
RAVİN
"rəbb" və "bin" övlad sözlərindən düzəlmiş və "Allah oğlu, Tanrı övladı" mənasındadır.
RABİNƏ
"rəbb" və "bin" övlad sözlərindən düzəlmiş və "Allah oğlu, Tanrı övladı" mənasındadır.
RABİT
əlaqə, birlik; münasibət (valideynlər arasında).
RABİTƏ
əlaqə, birlik; münasibət (valideynlər arasında).
RAC
hökmdar; aid olma, daxil olma; qayıtma; Allah, Tanrı.
RACƏ
hökmdar; aid olma, daxil olma; qayıtma; Allah, Tanrı.
RACƏDDİN
dinin hökmdarı; Allah.
RACİ
rica edən, xahiş edən.
RACİYƏ
rica edən, xahiş edən.
RACİH
başqasından üstün tutulan.
RACİHƏ
başqasından üstün tutulan.
RADİL
bir-birinin ardınca gedən; sonradan, cərgə; iz bilən, yol bilən.
RADİLƏ
bir-birinin ardınca gedən; sonradan, cərgə; iz bilən, yol bilən.
RƏDİLƏ
bir-birinin ardınca gedən; sonradan, cərgə; iz bilən, yol bilən.
RAF
yüksək, uca, hündür, ali, ülü.
RAFİ
yüksək, uca, hündür, ali, ülü.
RƏFİ
yüksək, uca, hündür, ali, ülü.
RAFİYƏ
yüksək, uca, hündür, ali, ülü.
RƏFİYYƏ
yüksək, uca, hündür, ali, ülü.
RAFAEL
Allah sağaltdı (Tanrının buyruğunu yerinə yetirən mələklərdən birinin adıdır).
RƏFAEL
Allah sağaltdı (Tanrının buyruğunu yerinə yetirən mələklərdən birinin adıdır).
RƏFAİL
Allah sağaltdı (Tanrının buyruğunu yerinə yetirən mələklərdən birinin adıdır).