Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «S» – 585
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
SA SE SI SO SP SU
 
SAABXAN
əliaçıq, səxavətli xan; dikbaş, boyun əyməyən xan.
SAADULLA
Allahın bəxş etdiyi səadət, bəxt.
SAAT
vaxtı təyin edən cihaz; 60 dəqiqəlik vaxt ölçüsü.
SABAHƏDDİN
dinin sabahı, səhəri; dinin gözəlliyi; dinin məşəli.
SƏBAHƏDDİN
dinin sabahı, səhəri; dinin gözəlliyi; dinin məşəli.
SABAHƏT
gözəllik, yenilik, təzəlik.
SABBAR
çox səbirli, dözümlü, təmkinli.
SƏBBAR
çox səbirli, dözümlü, təmkinli.
SABDİN
dinin mehi, nəsimi, dinin şəhəri.
SABİH
gözəl, lətif, məlahətli.
SABİHA
gözəl, lətif, məlahətli.
SABİHƏ
gözəl, lətif, məlahətli.
SABİQ
əvvəlki, keçmişdə olmuş.
SABİQƏ
əvvəlki, keçmişdə olmuş.
SƏBİQƏ
əvvəlki, keçmişdə olmuş.
SABİL
qapalı adam, azdanışan.
SABİR
səbirli, dözümlü, səbir edən.
SABİRƏ
səbirli, dözümlü, səbir edən.
SƏBİRƏ
səbirli, dözümlü, səbir edən.
SABİRCAN
Sabir canlı, Sabir ruhlu; Sabir can.
SABİT
səbatlı, möhkəm; məğlubedilməz; hərəkətsiz.
SABİTƏ
səbatlı, möhkəm; məğlubedilməz; hərəkətsiz.
SABİTNUR
sabit və nur sözlərindən düzəlmiş, «möhkəm işıq, məğlubedilməz nur» deməkdir.
SABUR
çox dözümlü, çox səbirli olan, təmkinli.
SABURƏ
çox dözümlü, çox səbirli olan, təmkinli.
SABUTAY
dəyişməyən qəhrəman, möhkəm xarakterli igid.
SACİD
səcdə eləyən, dua edən.
SACİDƏ
səcdə eləyən, dua edən.
SADAD
doğruluq, haqq, insaf.
SƏDAD
doğruluq, haqq, insaf.